Telefony alarmowe

Telefony alarmowe:

 

  • Europejski Numer Alarmowy: 112
  • Pomoc medyczna: 999
  • Straż pożarna: 998
  • Policja: 997

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • tel: 41 25 41 104
  • fax:41 25 41 236

 

Pogotowie Energetyczne:

  • tel. 991

 

Pogotowie Gazowe:

  • tel. 992

 

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej:

  • tel.  dyżurny  41 39 51 205
  • tel.  sekretariat 41 39 51 206

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Bliżynie w budynku przedszkola obok Lokalnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Dzielnicowi przyjmują w każdą środę w godzinach 16.00-17.00

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski