OSP Nowy Odrowążek

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku wiążą się z 1969 r. i osobą Kazimierza Głowali - sołtysa Nowego Odrowążka w latach 1957 – 1990. Na zebraniu wiejskim w 1969 r. grupa mieszkańców Nowego Odrowążka i Odrowążka na wniosek Kazimierza Głowali podjęła decyzję o powołaniu ochotniczej straży pożarnej. Wśród inicjatorów utworzenia jednostki OSP byli wspomniany już Głowala Kazimierz oraz Krzepkowski Wacław, Mączyński Jan, Okła Władysław, Smulczyński Jan, Ściegienny Marian, Zgrzebnicki Wacław. Pierwszym Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążek został wybrany dh Głowala Kazimierz a Naczelnikiem dh Krzepkowski Wacław.

 

Początkowo jednostka nie miała swojej siedziby. Sprzęt pożarniczy (motopompę i węże pożarnicze) przechowywano w zabudowaniach dh Kazimierza Głowali. Plan wybudowania remizy zrodził się na początku lat 80-tych. Gmina Bliżyn przekazała na ten cel teren. Środki finansowe na budowę również w większości (około80%) pochodziły z gminy Bliżyn. Budowę wsparła finansowo Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Kielcach oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU. Większość prac wykonali sami strażacy, przede wszystkim młodzi członkowie OSP. Dużego wsparcia i pomocy w budowie strażnicy udzieliły bliżyńskie zakłady pracy, a zwłaszcza Kieleckie Zakłady Farb i Lakierów w Bliżynie oraz bliżyński tartak. Powstał piękny jak na owe czasy budynek, w skład którego wchodziła świetlica, zaplecze kuchenne, garaż oraz pomieszczenie socjalne. Uroczyste oddanie do użytku nowej remizy odbyło się w 1989 r. W ostatnich latach w budynku wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych. Wykonano ceramiczne posadzki, sufity podwieszane, zaplecze sanitarne, wymieniono wszystkie okna i wykonano ogrzewanie budynku. Wylano nową posadzkę w garażu a plac przed remizą został wyłożony kostką brukową.

 

Największą bolączka strażaków z Nowego Odrowążka od początku powstania jednostki był brak sprzętu pożarniczego. Dopiero w 1998 r. na wyposażenie jednostki został przesunięty średni samochód gaśniczy Star 25 z OSP Bliżyn. W 2001 r. jednostka otrzymała taki sam pojazd, pozyskany przez gminę ze zlikwidowanego Zakładu Farb i Lakierów oraz dodatkowo motopompę M-800 po remoncie kapitalnym. Obecnie użytkowany średni samochód gaśniczy Star 244 został przekazany strażakom z Nowego Odrowążka w 2003 r. Przekazanie pojazdów ożywiło znacznie działalność jednostki, która zaczęła odtąd brać czynny udział w akcjach gaśniczych, a także zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy, odnoszą nawet sukcesy na tym polu, zajmując m.in. III miejsce w 2007 r. W kolejnych latach na wyposażenie jednostki trafia sprzęt pożarniczy, co przyczyniało się do znaczącej poprawy gotowości bojowej jednostki.

 

Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku posiada na wyposażeniu: średni samochód gaśniczy Star 244, motopompę M-800, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, piłę spalinową do drewna, drabinę dwuprzęsłową DW-10, podstawowe wyposażenie pojazdu w sprzęt pożarniczy oraz komplet środków ochrony indywidualnej. Jednostka jest także bardzo dobrze wyposażona w środki łączności, posiada urządzenie zdalnego alarmowania, radiotelefon przewoźny i radiotelefon przenośny.

 

Wyposażenie jednostki i strażaków pozwala OSP Nowy Odrowążek na samodzielne prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych.

Obecny Zarząd ( 2021)  tworzą Krzysztof Krzepkowski – prezes, Czesław Olejarz – wiceprezesa, Wiktor Ziomek – naczelnik, Arkadiusz Lisowski – skarbnik, Paweł Bernatek – sekretarz oraz Leon Rot – gospodarz. Komisję rewizyjną na najbliższe pięć lat tworzyć będą: Robert Ściegienny, Mateusz Okła i Krzysztof Lisowski.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski