Drodzy Mieszkańcy!
W najbliższą niedzielę odbędą się wybory prezydenckie. Za największą frekwencję jedna gmina w naszym województwie otrzyma samochód dla Strażaków Ochotników. Dzięki Wam może on trafić do naszej gminy. Zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach. Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek a jednocześnie powalczmy o nowy sprzęt dla naszych jednostek OSP. Zachęcamy do udostępniania informacji na FB!

Na prośbę Akademii Przedsiębiorczości Sp z o.o. w Kielcach zamieszczamy informację o naborze do projektu "HerOSI biznesu" którego głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia- są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują wyłącznie obszary wiejskie na terenie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji ) tj. obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych.

0180 rocznicę zamordowania 760. Polskich Patriotów na Brzasku upamiętniono w dniu 29 czerwca. Mszę św. w intencji Ojczyzny i pomordowanych odprawił ks. proboszcz Stanisław Wlazło, homilię wygłosił ks. Marcin Wojciechowski. W uroczystościach uczestniczył wójt gminy Mariusz Walachnia.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski