Akademia Przedsiębiorczości sp z o.o. rozpoczęła realizację projektu „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014- 2020 Poddziałanie 10.2.1 Cel główny projektu: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 65 osób: 34 kobiety i 31 mężczyzn.

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego, które ukończyły 30 rok życia, w tym wyłącznie osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: kobiet, osób po 50 roku życia, niepełnosprawnych, długotrwałe bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Zachęcam do zapisów na Maraton Świętokrzyski:
✅ Ogranizacja trwa, nie ma żadnych przeciwskazań do organizacji zawodów do 150 osób w jednej fali (będą dwie)
✅ Gwarancja zwrotu wpisowego w przypadku gdy siła wyższa będzie silniejsza od siły woli, choć nie przewiduje takiego scenariusza
✅ Limit 300 osób, spieszcie się!
✅ Trasa przeszła atest przez PZLA o podłożu asfaltowym oraz kostki brukowej z dwoma lekkimi podbiegami 80m oraz 250m, reszta lekko z górki lub płasko, bez nawrotów, tak że można wykręcić fajny wynik
✅ Piękna sceneria wołół zalewu bliżyńskiego
✅ Spotykamy się 9 maja na starcie, jest jeszcze trochę czasu na podszlifowanie formy
✅ Robimy to dla tych co trenowali całą zimę pod maraton i nie mają się gdzie sprawdzić

Dziś rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który przeprowadzony będzie na terenie całego kraju. Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności - realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludności oraz mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach, a na ich podstawie instytucje międzynarodowe i krajowe podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu #liczysiękażdy

Kilkadziesiąt pulsoksymetrów otrzymała nasza gmina od Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marcina Piętaka.

Pulsoksymetry zostaną przekazane do ośrodka zdrowia, jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz organizacji pozarządowych, które będą mogły je bezpłatnie wypożyczyć zainteresowanym osobom.

Urządzenia służące do pomiaru natężenia krwi tlenem pozyskano w ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

pulso 01

pulso 02

270 litrów plynów do dezynfekcji rąk trafiło do gminy w ramach realizowanego przez powiat skarżyski projektu pn.: "Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego".

Zostaną one przekazane do szkoł, przedszkoli, ochotniczych straży pożarnych i GOPSU z terenu naszej gminy.

To już kolejna partia otrzymanych środków w ramach tego projektu. Wcześniej gmina otrzymała maseczki, fartuchy ochronne, rękawiczki, gogle i przyłbice.

Serdeczne podziękowania dla starosty skarżyskiego Artura Berusa i wicestarosty Anny Leżańskiej.

plyn 01

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski