01 KopiowanieW suchedniowskiej „Kuźnicy” 10 września odbyła się VI Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencję Naukową zatytułowana „Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa”. W tym roku poznaliśmy przede wszystkim losy żydów z Bliżyna, Skarżyska-Kamiennej i z Suchedniowa. Arcyciekawych referatów słuchało ponad sto osób, w tym wiele młodych, co cieszy szczególnie. Referat o blizyńskich żydach wygłosił Roman Falarowski.

01 KopiowanieXII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Seniorów Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się 10 września na stadionie Ruchu w Skarżysku-Kamiennej. Wśród seniorów najlepsza okazała się reprezentacja OSP Sorbin, na drugim miejscu zawody zakończyli druhowie z OSP Kierz Niedźwiedzi, trzecie miejsce zajęli druhowie OSP Grzybowa Góra, w kategorii MDP zwyciężyła ekipa z Grzybowej Góry przed OSP Sorbin. W zakończeniu zawodów uczestniczyli wójt gminy Mariusz Walachnia i komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub.

01 KopiowanieUroczysta Gala wręczenia Świętokrzyskich Nagród Muzealnych im. Tadeusza Włoszka odbyła się 9 września w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. To trzecia edycja nagród, które przyznaje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie muzealnictwa. W tym roku jedną z nagród otrzymał Mieczysław Bąk „w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek świętokrzyskiego muzealnictwa w kategorii „Konserwacja Zbiorów” za konserwację kościoła św. Rocha w Mroczkowie oraz przykościelnej dzwonnicy”.

01Oddział Regionalny Kasy Rolniczego w Kielcach w ramach działalności prewencyjnej i profilaktycznej wspiera m.in. działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Ostatnio taka pomoc, w postaci torby ratownictwa przedmedycznego, otrzymała jednostka OSP w Nowym Odrowążku. Uroczystego przekazania zestawu na ręce prezesa jednostki Krzysztofa Krzepkowskiego w dniu 8 września na sesji rady gminy dokonał dyrektor oddziału KRUS w Kielcach Tadeusz Jakubowski.

01W dniu 6 września 2022 r. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się XIII edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki”, w którym uczestniczyła klasa 1 a wraz z wychowawczynią Dorotą Bernas i Beatą Kusztal - Wroną. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej, z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

0 KopiowanieSzkoła Podstawowa w Sorbinie uczestniczyła w rocznym projekcie edukacyjnym „EKO -SZKOŁA 2022”, w którym realizowane były działania kształtujące postawy proekologiczne. Projekt wpisał się  w punkt 6. „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski