01 KopiowanieKilkaset osób spędziło wspaniałe popołudnie i doskonale bawiło się 21 sierpnia na VII Rodzinnym Festynie Parafialnym w Mroczkowie. Była doskonała muzyka, wiele atrakcji dla dzieci. „Poszło” 1000 losów fanterii, 1600 pierogów, kilkadziesiąt ciast, 50 kilogramów ziemniaków na frytki. Wiele emocji wzbudziło losowanie nagród (aż 93!) w koterii fantowej. Kilka osób miało szczęście do kilku nagród, dwie z nich trafiły do wójta Mariusza Walachnia, a główną w postaci roweru wylosowała Katarzyna Bernatek.

IMG 6846 KopiowanieZygmunt Wiśniewski, członek Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, zajął I miejsce podczas odbytego w dniu 20 sierpnia w Suchedniowie Przeglądzie Obrzędów i Zwyczajów Wiejskich „Tak bywało przedtym wszędzie”. Zaprezentował godkę zatytułowaną „Zdążyć przed burzą”. Nagroda wyniosła 1000,00 złotych.

0119 sierpnia od uroczystej sesji Rady Miejskiej Roz[poczęły się trzydniowe uroczystości jubileuszowe nadania dla Suchedniowa praw miejskich. Wśród obecnych na sesji był wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Jacek Krzeptowski, którzy na ręce burmistrza Cezarego Błacha i przewodniczącego rady miejskiej Krzysztofa Adamca przekazali gratulacje i życzenia.

01 KopiowanieZa nami kilka tygodni wspólnych, wakacyjnych zajęć w oddziale przedszkolnym w Sorbinie, które obfitowały w różnorodne zabawy edukacyjne, plastyczne, muzyczne  i oczywiście zabawy na świeżym powietrzu. Wakacje to odpowiedni czas na większą swobodę i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań dzieci. Nie zabrakło  takich atrakcji jak śniadanie czy podwieczorki na trawie. Dzieci na zajęciach plastycznych poznawały różnorodne techniki - mogły uwolnić swoją pomysłowość i ekspresję twórczą.

Zgodnie z oświadczeniem dołączanym do wniosku o dodatek węglowy, każda osoba podpisująca się pod nim, składa oświadczenie, że nie kupował paliwa stałego dla gospodarstwa domowego od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

Oznacza to, że jeżeli Państwo korzystali z pośredników, i za ich pomocą kupowali węgiel, odprowadzając im prowizję, to niestety oświadczenie to jest wtedy niezgodne z prawdą. Jeżeli Pańswto pobierali zaświadczenie z CEEB i przekazywali PESEL do kupna węgla, to niezależnie od ceny, jaką zaoferował wam przedsiębiorca, korzystaliście Państwo z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692.

Podanie nieprawdziwego oświadczenia wiąże się w tym przypadku z karami karnymi oraz z obowiązkiem zwrotu przyznanego dodatku węglowego wraz z odsetkami ustawowymi.

Informujemy, że wszystkie wnioski, także ten o przyznanie dodatku węglowego, można wysyłać przez portal EPUAP. Zgodnie z obowiązującym prawem należy przesyłać dokumenty elektroniczne - czyli takie, które są podpisane profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym. Przesłanie samego skanu dokumentu, który nie jest dokumentem elektronicznym, powoduje przedłużenie procedury i wezwanie o uzupełnienie wniosku.

Podpisanie samej wysyłki poprzez ePUAP nie jest jednoznaczne z podpisaniem skanu dokumentu.

01 Kopiowanie15 sierpnia w Sorbinie odbył się festyn parafialno-rodzinny połączony z dożynkami. Święto Plonów rozpoczęła procesja wokół kościoła, prowadzona przez proboszcza, księdza Marka Senderowskiego, który następnie odprawił Mszę Świętą, dziękując za tegoroczne zbiory. Uświetniła ją Schola parafialna „Astra Dei”. Obecni byli mieszkańcy wsi. Po odprawionej Mszy Świętej zebrani niosąc wieniec przeszli na plac przy szkole, gdzie o godzinie 15:00 miał rozpocząć się festyn. Wieniec przygotowała Janina Kołek, która wykonuje je już od 40 lat.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski