Aktualności

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Skarżyskim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-skarzyski/            

Harmonogram

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Budynek Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Legionów 119

Poniedziałek 08.00-12.00

Wtorek 10.00-14.00

Środa 08.00-12.00

Czwartek 10.00-14.00

Piątek 08.00-12.00 

Informujemy, że sytuacja związana z gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej oraz brakiem możliwości przewidzenia jej cen w przyszłości jesteśmy zmuszeni do ograniczenia czasu działania oświetlenia ulicznego na terenie naszej Gminy. Kilkuset procentowy wzrost cen oraz niestabilność na rynku energetycznym nie daje możliwości zabezpieczenia wystarczających środków w budżecie gminy na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem przestrzeni  publicznej.

Od miesiąca października br. oświetlenie uliczne będzie wyłączane w godzinach 23:00 – 5:00.

Nie była to łatwa decyzja, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że te ograniczenia najbardziej dotkną osoby przemieszczające się w godzinach nocnych, została ona jednak podjęta po przeprowadzeniu bardzo dokładnych analiz finansowych. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, o planowanych wyłączeniach zostaną powiadomione służby: Policja i Straż Pożarna.

Jednocześnie zapewniamy Państwa, że zostały podjęte działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia zużycia mediów we wszystkich jednostkach gminnych.

01 Kopiowanie15 września 2022 roku uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII ze Szkoły Podstawowej w Mroczkowie wraz ze swoimi wychowawcami pojechali na wycieczkę do Łodzi.  Pierwszym punktem programu było zwiedzanie łódzkiego ZOO. Uczniowie mogli zobaczyć  pawilon orientarium poświęcony faunie i florze Azji Południowo - Wschodniej, w którym zamieszkuje blisko 35 gatunków zwierząt oraz 180 gatunków ryb. Dużą atrakcją było przypatrywanie się karmieniu słoni indyjskich – na powierzchni i w wodzie.

01 KopiowanieW zabytkowym, ponad dwustuletnim kościele św. Rocha w Mroczkowie, w niedzielę 18 września odbyła się druga edycja Koncertu Piosenki Religijnej. Jego uczestników powitał ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, występy młodych artystów oceniało jury w składzie: Dariusz Figarski – przewodniczący, oraz Joanna Kaluga i Jarosław Dąbrowa. Koncert odbył się w dniu św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.

1 KopiowanieW niedzielę, 4 września br. w Parafii Odrowążek odbyły się uroczystości dożynkowe, podczas których dziękowaliśmy za wszystkie Boże dary, otrzymywane dzięki pracy rolników.  Uroczystą Mszę Św. odprawił ks. proboszcz Wincenty Chodowicz, a winiec dożynkowy przygotowało sołectwo Kucębów. W uroczystej procesji, przy śpiewie Zespołu Ludowego „Kuźniczanki”, wieniec został wniesiony do Świątyni, a ks. proboszcz podkreślił, że dożynkowe święto, to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a rolnikom za ich trud i ciężką pracę na roli. W oprawę muzyczną uroczystości włączyła się Parafialna Orkiestra Dęta „Perły Wincentego”.

1 Kopiowanie7 września obchodzony był Światowy Dzień Fair Play, ustanowiony w 2020 przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. To inicjatywa mająca na celu promocję zasad fair play oraz wartości etycznych w sporcie i w życiu. Do akcji Bieg Fair Play PKOl  2022 włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski