Aktualności

01 KopiowanieW dniu 12 października w świetlicy wiejskiej spotkało się niemal setka seniorów, aby wspólnie świętować Dzień Seniora. Życzenia przekazali im: wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, kierownik GOPS Monika Łukomska, przewodnicząca Gminnej Rady Seniora Agnieszka Szkurłat, opiekunka klubów seniora Agnieszka Świercz i dzielnicowy Emil Sadza.

Trasy:
1. Bliżyn 1: SPIS PRZYSTANKÓW trasa nr 1: Bliżyn, Brzeście, Zagórze, Bugaj, Wołów, Bliżyn.
2. Bliżyn 2: SPIS PRZYSTANKÓW trasa nr 2: Bliżyn, Gilów, Gostków,Ubyszów Bliżyn.
3. Bliżyn 3: SPIS PRZYSTANKÓW trasa nr 3: Bliżyn, JASTRZĘBIA, Drożdżów, Bliżyn.
4. SPIS PRZYSTANKÓW trasa nr 4: Mroczków, Kapturów, Barwinek, Olszyny, Gilów, Górki, Płaczków-Piechotne, Sołtyków, Mroczków.
5. SPIS PRZYSTANKÓW trasa nr 5: Mroczków, Mroczków-Kamionka, Sobótka, Rędocin, Mroczków.
6. SPIS PRZYSTANKÓW trasa nr 6: Odrowążek, Kucębów Górny, Kucębów Górny, Kopcie, Odrowążek.

 

110 października uczennice i uczniowie klas czwartych otrzymali z rąk wójta gminy Bliżyn Mariusza Walachni 30 nowych laptopów w ramach rządowej inicjatywy realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program „Laptop dla ucznia” zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma na własność bezpłatny sprzęt, który może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

01 KopiowanieTo był wyjątkowy dzień dla uczniów, ich rodziców oraz pracowników oświaty Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie. Piątka uczniów klas pierwszych, których wychowawczynią jest Roberta Zaręba,  złożyła uroczyste ślubowanie i została pasowanych na ucznia, uczniom klas czwartych wręczono laptopy, a pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Gośćmi tych wydarzeń byli rodzice, wójt gminy Mariusz Walachnia i ks. proboszcz Krzysztof Sieczka.

01 KopiowanieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci z Bliżyna realizuje od 4 września do 30 października zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Bliżyn pt. „Nie daj się nałogom – bądź po prostu sobą!” dotyczącego realizacji programów  profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Działania polegały na promowaniu zdrowego stylu życia,  rozwoju zainteresowań i pasji turystycznych oraz atrakcyjnym zagospodarowaniu  czasu wolnego z dala od nałogów.

01 KopiowanieW poniedziałek, 9 października w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, których wychowawczynią jest Agnieszka Kołakowska. Przybyłych na wydarzenie, w tym wójta gminy Mariusza Walachnię i ks. proboszcz Wincentego Chodowicza, powitała dyrektor szkoły Anna Podolska. Całość poprowadziła Natalia Wąsik.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski