Aktualności

W związku z zapowiadanymi na dzień 24.11.2022r. opadami śniegu informujemy, iż na drogach gminnych i powiatowych mogą wystąpić utrudnienia związane z przejezdnością dróg.

Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż pomimo ogłoszenia dwóch przetargów na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych nie udało się wyłonić wykonawcy usług.

Ogłoszony został kolejny – trzeci przetarg na ww. zadanie. Wspólnie z władzami powiatu czynimy starania o doraźne zlecenie odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.

IMG 1463 Kopiowanie22 listopada w remizie OSP w Mroczkowie członkowie miejscowego Klubu Seniora zorganizowali zabawę andrzejkową. Wydarzenie połączone zostało z urodzinami dwóch pań, członkiń klubu. Halina Nowak świętowała jubileusz 65. urodzin, a Teresa Kwapisz 60. Nie mogło zabraknąć więc życzeń i wspólnej zabawy.

Przed nami kolejny trudny sezon grzewczy 2022/2023. Urząd Gminy Bliżyn włączając się w kampanię informacyjno – edukacyjną pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” zamieszcza poniżej materiały edukacyjne. Szczegóły akcji  i kolorowe broszury informacyjne dotyczące czadu do pobrania na stronie głównej KP PSP Skarżysko-Kamienna w dziale Obszary działania KP – Prewencja Społeczna – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2022-2023”.

1

01 KopiowanieStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zagórze „Zagórzanie” w dniach 19-20 listopada w miejscu integracyjnym przy altanie zorganizowało warsztaty wikliniarskie. –To trzeci, ostatni element projektu profilaktycznego zatytułowane „Aktywne Zagórze – ciekawe formy spędzania czasu wolnego jako sposób na przeciwdziałanie uzależnieniem wśród mieszkańców Gminy Bliżyn”. Wcześnie odbył się piknik na powitanie lata oraz spacer z leśnikiem. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Bliżyn – wyjaśnia Izabela Niemiec – prezes Stowarzyszenia.

1 KopiowanieRok temu w maju 138. biegaczy zmagało się ze skwarem, w roku bieżącym ponad 150. maratończyków biegło przy silnym mrozie. To drugi bieg poświęcony pamięci byłego wójta gminy Tomasza Rokity. Jego organizatorem był Rafał Czarnecki z STS Skarżysko-Kamienna i lider grupy „Czarnecki Run Team”, współorganizatorem Gmina Bliżyn z wójtem Mariuszem Walachnią i Urzędem Marszałkowskim w Kielcach.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski