Aktualności

DSC 035330 czerwca w Modliszewicach odbyła się impreza organizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod hasłem Dzień Otwartych Drzwi połączony z XVII Świętokrzyską Wystawą Zwierząt Hodowlanych. W programie znalazło się szereg atrakcji takich jak: pokazy na polu doświadczalnym , Strefa Innowacji ŚODR, wystawa i kiermasz producentów zrzeszonych w Świętokrzyskiej Kuźni Smaków, kiermasze ogrodnicze, sadownicze i rękodzielnicze, występy zespołów ludowych, a także wojewódzkie konkursy: „Piękne i Bezpieczne Gospodarstwo Agroturystyczne” oraz  Najlepsze Gospodarstwa Ekologiczne. Gminę Bliżyn reprezentowały: Dziecięcy Zespół Ludowy „Bliżyńska Gromada”- opiekę sprawują Grażyna Kij i Halina Fidor, Zespół ludowy „Kuźniczanki” z Odrowążka pod kierunkiem Wojciecha Szczepańskiego, Zespół ludowy „Sobótka” z Sobótki z akompaniamentem Sławomira Miernika i Władysława Kołodziejskiego i solista Wacław Pejas. W czasie trwania imprezy dzieci z Bliżyńskiej Gromady wzięły udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez ratowników ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział w Końskich.

Zdjęcia: Monika Pakuła ŚODR, Halina Fidor

Drodzy Miszkańcy Gminy Bliżyn ! Z uwagi na udział Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zagórze w konkursie na utworzenie ścieżki krajoznawczej pod tytułem Tajemnice Lasu, prosimy o udział w głosowaniu na ww. inicjatywę. Będzie ona promować miejsca pamięci i walory przyrodnicze Zagórza i okolicznych sołectw. Prosimy o udział w głosowaniu codziennie do 08.07.2024 r. Decyduje liczba głosów. Zagórzanie liczą na Was. 

https://questing.pl/wybierz-najciekawszy-pomysl-na-quest/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3fRo0hEp_p3af1PEulK4JSDNO-kHwcOfEK3K8goyF2mBRRSwZ8Bl6h7Eg_aem_iQVQW63kV7lq3ApZ34vk2A

0Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michnowie zaprosiło mieszkańców Bodzentyna do Zagrody Cześnikiewiczów w Bodzentynie na widowisko „Obrzęd weselny” w reżyserii Adama Młodawskiego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz mieszkańców Sorbina. Kierownikiem zespołu jest Halina Fidor, kierownikiem muzycznym Dariusz Figarski.

1S9A8605 KopiowanieNa sesji w dniu 25 czerwca Rada Gminy w głosowaniu jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi gminy Mariuszowi Walachnia z wykonania budżetu Gminy Bliżyna za 2023 roku. Wcześniej wójt po rozpatrzeniu „Raportu o stanie gminy Bliżyn za 2023 rok” uzyskał wotum zaufania. Dochody budżetu gminy zaplanowane na poziomie 47.346.802,29 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.796.987,18 zł tj. 98,83%. Natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 50.765.854,45 zł, wykonano w wysokości 47.732.422,26 zł tj. 94,02% planu. Wydatki majątkowe, czyli na inwestycje, zrealizowane w kwocie 13.756.981,10 zł tj. 97,02% planu.

1Nadchodzą chwile, które kończą pewien naszego etap życia zawodowego. Katarzyna Skarus, od 17-lat dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Zameczek” w Bliżynie, odchodzi na emeryturę. W sposób bardzo uroczysty na sesji rady gminy w dniu 25 czerwca pożegnali są w imieniu władz samorządowych wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Radosław Bułka, wiceprzewodniczący rady Sławomir Młodawski, przedstawiciele szkół, GOPs-u i sołectwa Rędocin Wiesław Kwapisz.

1Nadeszły wakacje, więc tradycyjnie seniorzy z Klubu Senior+ w Mroczkowie spotkali się w przyjaznym gospodarstwie Teresy i Wiesława Kwapiszów na wydarzeniu pod nazwą „Powitanie wakacji”. Z członkami klubu biesiadowali ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, wójt gminy Mariusz Walachnia i przedstawiciel GOPS-u Dariusz Gałązka. Na potańcówce zagrali Dariusz Figarski i Ryszard Kucewicz.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski