Aktualności

120 czerwca w Bliżynie odbyły się Uroczystości pogrzebowe śp. Ryszarda Chrzanowskiego ps. „Kos”, żołnierza ZWZ-AK oraz Delegatury Sił Zbrojnych.  Podczas pogrzebu obecni byli członkowie rodziny żołnierza, przede wszystkim córka Elżbieta Paszkiewicz. W uroczystościach uczestniczyli m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia, dyrektor SP Bliżyn Grzegorz Jędrzejczyk i SP Sorbin Henryk Żak, prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki i zastępca komendanta KP Policji Piotr Mamla. Obecne były też poczty sztandarowe naszych szkół, Policji oraz delegacja OSP Bliżyn z pocztem sztandarowym.

IMG 5413 Kopiowanie14 czerwca 2024 r. w Archiwum Państwowym w Kielcach odbyło się podsumowanie konkursu wojewódzkiego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Wyróżnienie otrzymał Paweł Paszkiel - uczeń klasy 7b Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie. Celem konkursu było wykonanie drzewa genealogicznego popartego źródłami archiwalnymi, a przede wszystkim opisem historii swojej rodziny.

1We wtorek 18 czerwca  w budynku Szkoły Podstawowej im. gen Stanisława Maczka w Bliżynie odbyło się spotkanie historyczne dotyczące dziejów piłki nożnej w Gminie Bliżyn. W spotkaniu uczestniczyli byli piłkarze drużyn z gminy Bliżyn: Ryszard Wrona (Kordian Bliżyn), Roman Młodawski (Kordian Bliżyn), Robert Możdżeń (LZS Ubyszów), Mieczysław Zep (LZS Ubyszów), Leszek Piwowarski (LZS Czarni Henryków).

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski