Położenie

Gmina Bliżyn położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego znajduje się w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zalicza się do sfery ochronnej Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Klimat lokalny i mikroklimaty obszaru Bliżyna cechują na ogół korzystne warunki klimatyczno – zdrowotne.

 

Sąsiaduje z gminami: Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Zagnańsk, Stąporków, Chlewiska i Szydłowiec.

 

Gmina zajmuje obszar 141 km2, na którym mieszka ok. 7950 osób. Gmina podzielona jest na 24 sołectwa. Stolicą Gminy jest Bliżyn, tu mieści się siedziba władz samorządowych, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Bliskość węzła kolejowego Skarżysko- Kamienna i jego połączenie z Bliżynem daje możliwość dotarcia koleją do niemal każdego dużego ośrodka w Polsce. Gmina ma rozbudowaną sieć dróg oraz dobre połączenie z drogą krajową Kraków – Warszawa. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Namysłów-Radomsko-Końskie – Skarżysko-Kamienna- Rudnik. Dojazd do poszczególnych sołectw stanowią drogi powiatowe i gminne.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski