Ubyszów

Plan Odnowy Miejscowości Ubyszów na lata 2009-2016

 

Sołectwo Ubyszów zamieszkuje 358 mieszkańców.(stan na 31.12.2021 r.)  Sołectwo położone w północno - wschodniej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 7,9 km2.

 

Sołtysem sołectwa Ubyszów jest p. Krzysztof Ciuk.

 

Historia

 

Przekazy historyczne dotyczące miejscowości Ubyszów pochodzą z 1791 roku. Pierwotnie nazwa miejscowości brzmiała Ubyszow, prawdopodobnie od nazwiska Ubysz, który posiadał duży majątek. W 1809 roku po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Ubyszów wchodził w skład departamentu radomskiego i powiatu szydłowieckiego. W 1816 r. wprowadzono nowy podział terytorialny z podziałem na województwa, obwody i powiaty. Ubyszów należał do województwa sandomierskiego, obwodu opoczyńskiego i powiatu szydłowieckiego. Po powstaniu styczniowym wieś włączono do powiatu Końskie do roku 1939 .

 

Najstarsze źródła historyczne podają, że w 1868 roku na rzece Bernatce znajdował się młyn, którego właścicielem był Piotr Zieliński, który zajmował się także robieniem wozów. W 1919 roku znajdowały się w Ubyszowie warsztaty lub kuźnie. W 1926 r. właścicielem jatek i masarni był Szymon Durlik. Po 1945 r. Władysław Ciura i Piotr Żak wybudowali cegielnię na posesji Mecherzyńskich i zajmowali się wypalaniem cegieł. W latach 50-tych powstała fabryka, która zajmowała się produkcja spinaczy jej właścicielem był Piotr Żak, prowadziła ona ożywioną działalność i osiągała wysokie zyski. Większość ludności zajmowała się produkcja wozów i beczek. Największymi producentami beczek był Franciszek Buczek i jego syn Tadeusz.

 

 

Na początku XX wieku rozpoczęto wyprzedaż gruntów pod planowane uzdrowisko, które miało powstać w okolicach Bliżyna. Ze śladów historii można zobaczyć pozostałości nasypu kolejki oraz filary mosty.

 

Liczba domów i ludności według źródeł historycznych

 

Rok Liczba domów Liczba ludności
1790 8 45
1822 13 97
1844 17 116
1870 17 166

 

 Działalność Straży Pożarnej.

 

Straż Pożarna w Ubyszowie powstała w 1926 r. Rozpoczęła swoją działalność w 12927 r. Pierwszym komendantem był Zenon Rot z Ubyszowa. W czasie II wojny światowej 1939-1945 strażacy pełnili dyżury. W 1956 r. straż przestała istnieć.

 

Osoby pełniące funkcję sołtysów ( źródło przekazy i relacje ustne)

1. Zych – 1920 r.

2. Dereziński Józef

3. Żak Piotr

4. Ciuk Marcin (1939-45)

5. Ciuk Wacław

6. Lisowski Stanisław (pełnił funkcję przez 20 lat)

7. żona Stanisława Lisowskiego

8. Zbigniew Ślęzak

9. Krzysztof Ciuk (aktualnie)

 

 

ZNANI MIESZKAŃCY UBYSZOWA

 

Ojciec Tadeusz Wojciech Ślęzak

 Urodzony 27 II 1916 r. w Ubyszowie, syn Leokadii i Władysława Ślęzak. Ukończył Seminarium Duchowne i przyjął Święcenia kapłańskie w 1942 r. W czasie wojny był kapelanem Armii Krajowej w Batalionie Sandomierskim 2 pułku Legionów. Brał udział w akcji „Burza”, był uczestnikiem wielu bitew partyzanckich. Na polanach leśnych odprawiał Msze św. , spowiadał, podnosił na duchu. Po wojnie wstąpił do zakonu Ojców Benedyktynów w Tyńcu, gdzie dwukrotnie sprawował funkcję proboszcza tynieckiego. Przetłumaczył z jeżyka niemieckiego na język polski Regułę św. Benedykta i ogłosił drukiem. Zmarł 07.03.1997 r.

 

Jan Mączka

 

Urodzony 12 listopada 1900 r. w Ubyszowie jako syn Franciszka i Józefy z Ciuków. W czasie I wojny światowej w 1914 r. pracował przy budowie okopów wojskowych w okolicach Iłżyi torów kolejowych w Dęblinie. Po zwolnieniu wrócił do Ubyszowa i podjął pracę w tartaku w Wojtyniowie. W dniu 3 lipca 1920 r. powołany zostaje do wojska. W 53pp stacza zacięte boje z bolszewkiami. Walczy pod Lwowem, bierze udział w marszu na Kijów, stacza ciężkie walki pod Radzyminem, gdzie zostaje ranny. Po wojnie wraca do domu i w 1926 r. wchodzi di Rady Nadzorczej budowy Domu Ludowego w Bliżynie. W 1039 bierze udział w II wojnie światowej i dostaje się do niewoli i 5 lat przebywa w obozach niemieckich.

 W latach powojennych pełnił funkcję Wójta w Bliżynie. Po ustąpieniu ze stanowiska zostaje agronomem gminnym, a w 1952 r prezesem Samopomocy Chłopskiej. Zmarł 17.stycznia 1992 r. w Ubyszowie.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski