Odrowążek

Sołectwo Odrowążek zamieszkuje 377 mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.) . Sołectwo położone w południowo-zachodniej części gminy Bliżyn, częściowo znajduje się w granicach Suchedniowsko- Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego a częściowo w jego otulinie. Sołtysem sołectwa Odrowążek jest p. Sławomir Bernatek.

 

Wieś Odrowążek, leżąca 5 km od Odrowąża, należała jak i Odrowąż do średniowiecznego rodu Odrowążów. W najstarszych źródłach nie spotyka się obszernego opisu o wsi Odrowążek. Istnieją jedynie wzmianki o małym Odrowążu lub Nowym Odrowążu, skąd domyślamy się , że chodzi tu o Odrowążek.

 

W czasach nowożytnych Odrowążek należał do dekanatu koneckiego, diecezji kieleckiej. Decyzja została ukonstytuowana bullą papieską „Operosa atque indefess" z 24.IX.1805 r. Od 1819 r. Odrowążek należał do nowo utworzonej diecezji sandomierskiej, która obejmowała 17 dekanatów. W 1981 r diecezja sandomierska zmieniła nazwę na sandomiersko- radomska. Od 1992 roku Odrowążek należał do diecezji sandomiersko- radomskiej. Całe terytorium diecezji obejmowało ok. 8.000 km2.

 

W Odrowążku leżącym nad rzeką Kuźniczką , powiat kielecki gmina Samsonów, w 1827 roku były 34 domy i 221 mieszkań. Dla proboszcza parafii Odrowąż, mieszkańcy Odrowążka składali dziesięcinę z płodów rolnych. W wykazie dziesięciny uiszczonej w roku 1858 czytamy w punkcie 12, że Odrowążek złożył zboże w ilości 27.

 

Kościół parafialny

 

Ludność parafii Odrowążek należała w całości do parafii Odrowąż. Wioski odległe były od kościoła parafialnego od 5 do 10 km. Wierni odczuwali potrzebę utworzenia bliższego ośrodka kultu religijnego i przewidywali możliwość jego powstania.

 

Dowodem tego była wybudowana kaplica w Odrowążku w czasie powstania styczniowego w 1863 roku. W okresie międzywojennym mieszkańcy parafii Odrowąż obudowali ją powiększając jej dotychczasowe rozmiary. Kaplica miała kształt czworokąta o długości 6 m i szerokości 4 m. W 1945 r. pociski artyleryjskie uszkodziły dom modlitwy w Odrowążku. Parafianie w 1947 roku z własnej inicjatywy remontowali kaplicę, powiększając jej rozmiary. Dnia 22 IX 1947 ks. Biskup wyraził zgodę na poświęcenie kapliczki w Odrowążku, a od 1955 r. były tu sprawowane Msze św. w co drugą niedzielę. W lipcu 1955 r. przybył do parafii Odrowąż ks. Tadeusz Kwiecień, który zajął się organizacją ośrodka duszpasterskiego w Odrowążku.

 

Od kwietnia 1958 roku kiedy to została eregowana nowa parafia Odrowążek, zaczęto pracę budowy kościoła. Od południowej strony powstała zakrystia w kształcie trójkąta o wymiarach 3-4-5 m. Od strony wschodniej przy wejściu do kaplicy dobudowano drewnianą przybudówkę oszkloną, oszalowaną z czterech stron. W 1971 roku kaplica została przedłużona w stronę zachodnią i miała długość 19 m. Rozbudowane zostało prezbiterium do wymiarów 4 m na 5,7 m. Od strony południowej rozebrano starą zakrystię i poszerzono ściany w wyniku czego powstała boczna kaplica i zakrystia. Dach kaplicy- dwuspadowy, a na nim wieżyczka z sygnaturą. W kościele jest ołtarz główny koloru złotego z obrazem Matki Bożej. Po środku stoi pancerne tabernakulum złocone. Po lewej stronie ołtarza soborowego umiejscowiona jest mała ambona. Naprzeciw dużej ambony stoi okrągła chrzcielnica z piaskowca. W kościele znajduje się drewniany chór z 8-głosowymi organami.

 

W sierpniu 1957 roku ksiądz T. Kwiecień rozpoczął budowę plebani. Mieszkańcy Odrowążka przez pisemne podpisy i uchwałę rady gminnej w Sorbinie przekazali 78 arów ziemi, tzw. kowalkę , pod budowę plebanii i zabudowań gospodarczych. Prawnego przekazania ziemi przez władze państwowe nie było, ponieważ nie wyraziły na to zgody.

 

Materiałem budowlanym było drewno. Część została zakupiona w nadleśnictwie Bliżyn, a cześć pochodziła z ofiar parafian. Plebania została wybudowana naprzeciw kościoła w Odrowążku. Poświęcona 1 czerwca 1958 roku przez ks. Bp. Piotra Gołębiewskiego.

 

Szkoła Podstawowa

 

W Odrowążku funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. Szkoła powstała w 1919 roku, wówczas przydzielono etatowego nauczyciela. To był początek nauki powszechniej. Około 1935 roku Tomasz Olejarz wybudował naprzeciwko swojego domu pierwszą szkołę, która miała tylko jedno duże pomieszczenie. W czasie II wojny światowej szkołę zajęli Niemcy, nie pozwalając na dalszą naukę.

 

Obecnie siedzibą szkoły jest budynek oddany do użytku po dziesięcioletniej budowie - 12 listopada 1992 roku.

 

W Szkole Podstawowej w Odrowążku znajduje się Izba Regionalna gdzie można podziwiać stare sprzęty gospodarstwa domowego: żelazka na duszę, maselnice, krosno tkackie a nawet dzieła Henryka Sienkiewicza wydane na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. W izbie zobaczymy elementy strojów ludowych, prasy do wyciskania białego sera. Uroczyste otwarcie Izby nastąpiło w połowie 2005 r. i od tego momentu liczba rekwizytów wciąż wzrasta.

 

Przyroda ożywiona

 

Buk zwyczajny - drzewo o wymiarach: pierśnica 105 cm; obwód w pierśnicy 330 cm, wysokość 30 m, średnica korony 6-8 m, wiek około 200 lat. Rośnie na gruntach Nadleśnictwa Suchedniów- Leśnictwo Świnia Góra niedaleko drogi ze Świniej Góry do Odrowążka.

 

Jodła pospolita – drzewo o wymiarach obwód w pierśnicy 415 cm, pierśnica 130 cm, wysokości 41 m, wiek ok. 250 lat. Rośnie przy drodze prowadzącej ze Świniej Góry do Odrowążka. Jest najokazalszą spośród jodeł i jedynym okazem pomnikowym tego gatunku w woj. Świętokrzyskim.

 

Modrzew polski- o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. - 3,64 m., średnica pnia - 1,16 m., wysokość - ok. 36 m.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski