Ważne telefony

Urząd Gminy  Bliżyn

 • 41 25-41-172
 • 41 25-41-104
 • 41 25-41-243
 • fax. 41 25-41-236

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • 41 25-41-326

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 41 25-41-326

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

 • 41 25-41-676

 

Ośrodek Zdrowia w Bliżynie

 • 41 25-41-106

 

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Oddział w Bliżynie

 • 41 25-41-667

 

Szkoła Podstawowa  w Bliżynie

 • 41 25-41-810

 

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie

 • 41 25-41-011

 

Szkoła Podstawowa w Sorbinie

 • 41 25-41-108

 

Szkoła Podstawowa w Odrowążku

 • 41 37-45-584

 

Biblioteka Publiczna w Bliżynie

 • 41 25-41-181

 Urząd Pocztowy Bliżyn

 •  41 25-12-902

Parafia Rzymsko-katolicka w  Odrowążku

 • 41 37-45-696

 

Apteka I. Kuczera

 • 41 25-41-111

 

Apteka „Verbena"

 • 41 25-41-425

 

Punkt przyjeć Policji w I i III poniedziałek miesiąca w godz 15.30-16.30

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski