Twórcy ludowi

tw01Śp. Władysław Berus ( ur. 22.03.1935 r.) z Mroczkowa. Rzeźbą w glinie i drewnie zajmuje się od połowy lat 80. Na przeglądach i konkursach sztuki ludowej, w których bierze udział od 1986 r., jego prace - doskonałe technicznie i oryginalne pod względem kolorystycznym - oceniane są przez jurorów bardzo wysoko i nagradzane. Tematyka prac jest niezwykle bogata - najpełniej i najchętniej wypowiada się w tematach o treści religijnej i obrzędowej. Wytwarza także zabawki z gliny i drewna, prace przedstawiają głównie zwierzęta i ptaki. Są w większości malowane. Jest członkiem STL. Zmarł w 2021 r.

 

 

 

 

 

tw02Ludwik Borowiec ( 1925-2005) z Gilowa. Rzeźbił w drewnie. Realistycznie wykonywane prace przedstawiały dawne życie wsi, zwierzęta, ludzi podczas gospodarskich zajęć. Rzeźbił także kapliczki i duże figury sakralne. Prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach. W Bliżynie przy drodze na Końskie stoi kapliczka - figura Matki Boskiej.

 

 

 

 

  

 

tw03Bogdan Gębski (1948-2005) z Nowego Odrowążka. Sztuka była dla niego sposobem na życie. Tworzył rzeźby w drewnie o tematyce sakralnej i obrzędowej. Kolorystyka i forma jego prac wyróżniała się wśród innych. Używał pastelowych, czystych kolorów. Wielokrotnie nagradzany na prestiżowych konkursach. Prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych kolekcjach. Jego dzieło kontynuuje siostrzeniec Mariusz Świerczyński, znany już z udziału w konkursach i wielokrotnie nagradzany.

 

 

 

 

  

tw04Garncarstwo
Rędocin to jeden z najsilniejszych ośrodków garncarskich w Polsce. Historia garncarstwa sięga 1880 roku za sprawą bogatych pokładów gliny ceramicznej tzw. ciąglicy, która została odkryta przy okazji poszukiwania i późniejszej eksploatacji rud żelaza, stanowiącej surowiec dla działających wówczas w pobliżu zakładów hutniczych. Dodatkowo bogactwo opału w postaci różnych gatunków drewna, w tym przede wszystkim dębowego i bukowego, pozwoliło na rozwinięcie się garncarstwa.    

 

yw05Wyroby tego ośrodka cechuje doskonałe opanowanie warsztatu, śmiała, żywa dekoracja polewą. Rędocin produkuje obecnie ceramikę glazurowaną i zgrzebną biskwitową. Nestorem ośrodka był Henryk Rokita ( zm. 2020 r.) , toczący na kole przepiękne naczynia użytkowe i dekoracyjne a także rzeźbiący w glinie bogate tematy sakralne i świeckie. Pozostali garncarze: Jan Kwapisz, Wiesław Rokita, Jarosław Rodak to znani mistrzowie koła garncarskiego. 
Tworzą oni piękną ceramikę używaną, misy, dzbany , butle, donice o przezroczystej szklącej polewie, ukazującej związek formy i surowca. Działała tu też jedyna kobieta ceramik, Krystyna Mołdawa (zm. 2011 r.), wykonująca przepiękną ceramikę figuralną-córka garncarza i ceramika – Andrzeja Rokity.

 

 

 two6tw07

Jan Purski z Sobótki. Był wielką indywidualnością wśród garncarzy. Jako jedyny umieszczał na brzuścach naczyń wykonane rytem (podszkliwnie) rysunki kwiatów, ptaków oraz innych zwierząt. W wykonywaniu naczyń pomagała mu żona, zmarł bezpotomnie i w Sobótce nikt nie kontynuował garncarskich tradycji. Wielokrotnie nagradzany na konkursach w kraju i za granicą (m.in. Czechosłowacja, Francja, Szwajcaria, kraje skandynawskie). Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jego prace stanowią część stałej ekspozycji w Muzeum Narodowym w Kielcach i Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

 

Tkactwo

tw08Bardzo powszechną umiejętnością, traktowaną raczej jako zajęcie dodatkowe niż rzemiosło, było tradycyjne tkactwo ludowe, którym zajmowały się kobiety w wielu wsiach. Tkactwo występowało dość powszechnie jeszcze po 1945 roku. W Nowym Odrowążku tkactwem zajmuje się Leokadia Okła i Krystyna Kościelniak. Wykonują na tradycyjnych ludowych krosnach pasiaste chodniki. Uczestniczą w wystawach i konkursach oraz organizują pokazy tkania na terenie województwa. Leokadia Okła współpracuje z dziećmi i młodzieżą przekazując swą wiedzę młodszemu pokoleniu. W Kopciach mieszka Władysława Kijanka która wraz z synem Janem Kijanką wykonuje tradycyjny zawód snowacza, przygotowując osnowę dla tkaczek.
tw09Upowszechnianiem tkactwa ludowego i ochroną dziedzictwa kulturowego zajmuje się artysta plastyk Urszula Jędrzejczyk. Autorka i koordynatorka projektów dla dzieci i młodzieży, dofinansowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Fundację Wspomagania Wsi. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 r.

 

 

 

 

 

P4070130

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski