Aktualności

1 KopiowanieMaj to miesiąc szczególnie poświęcony Maryi Pannie, matce Boga i naszej Matce. Wedle tradycji ludzie powinni oddawać cześć Maryi zbierając się na wspólnym odśpiewaniu „majówek” przy krzyżach lub kapliczkach. 1 maja w sołectwie Zbrojów, mieszkańcy Zbrojowa i Sorbina wspólnymi siłami zamontowali nowy krzyż. Aby mógł on służyć w pełni mieszkańcom, poświęcił go proboszcz parafii ks. Marek Senderowski. Po poświeceniu odśpiewał razem z parafianami Apel Jasnogórski. Zachęcał on również do śpiewania pieśni maryjnych przy nowo postawionym krzyżu.

01 KopiowanieOd uroczystej Mszy św. w intencji strażaków, ich rodzin oraz zmarłych druhów rozpoczęły się uroczyste obchody 65.lecia powstania OSP Mroczków. Obchody przypadły w Dzień Strażaka, 4 maja. Nabożeństwo koncelebrowali ks. Stanisław Wlazło, kapelan gminny strażaków i ks. Krzysztof Sieczka, proboszcz parafii w Mroczkowie. Uroczystości kontynuowano na placu apelowym obok remizy OSP, gdzie z kościoła zwartą kolumną przeszły poczty sztandarowe, strażacy i ich goście.

01 KopiowanieOd sześciu lat rocznicę uchwalenie Konstytucji 3 Maja świętujemy tańcząc poloneza. W barwnym, tanecznym korowodzie szły grupy taneczne z „Zameczku”, dziecięcy zespół „Bliżyńska Gromada”, grupa teatralna, wójt gminy Mariusz Walachnia z małżonką, radni, zespoły występujące podczas koncertu, członkowie Klubu Seniora z Bliżyna oraz mieszkańcy gminy. Na koniec wszyscy uczestnicy wydarzenia otworzyli wielkie, biało-czerwone serce.

01 KopiowanieOd uroczystego nabożeństwa w intencji Ojczyzny, odprawionego przez ks. proboszcza Stanisława Wlazło rozpoczęły się oficjalne obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 233 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

W dniu 25.04.2024 w imieniu Szkoły Podstawowej w Odrowążku Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia i skarbnik Gminy Bliżyn p. Beata Ozan podpisali umowę na realizację projektu finansowego ze środków unijnych na kwotę 609 260,00 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku.

Projekt przewiduje następujące działania:

-doposażenie pracowni przedmiotowych,
-podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych z matematyki, języka angielskiego, chemii, biologii, ekologii, informatyki, koła dziennikarskiego, koła turystycznego,
-zajęcia specjalistyczne - korygowanie wad postawy,
-zajęcia psychologiczne,
-doradztwo zawodowe,
-wyjazdy edukacyjne do Wrocławia, Sandomierza i Łodzi,
-zajęcia interdyscyplinarne w Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim i Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.

Okres realizacji projektu: 01.09.2024 - 30.06.2026r.
Dzięki projektowi uczniowie S.P. w Odrowążku będą mieli szansę realizować swoje marzenia, rozwijać się intelektualnie i zdrowotnie.

Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Siek.

Cieszymy się ogromnie, że udało nam się przystąpić do projektu, w ramach którego nasi podopieczni będą mogli korzystać z darmowych zajęć rozwijających.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski