Aktualności

01 KopiowanieW ciągu 20 miesięcy kosztem 11.507.000 zł wybudowanych zostanie niemal 15 km sieci kanalizacyjnej w ramach zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów”. 5 maja wójt gminy Mariusz Walachnia i skarbnik Beata Ozan podpisali umowę z Mirosławem Cieplakiem, właścicielem firmy „Trak-Kop” z Kostomłotów. Przy podpisaniu obecni byli również: poseł Agata Wojtyszek, radni Agnieszka Świercz i Grzegorz Wróbel, sekretarz gminy Michał Jedrys oraz Katarzyna Ptaszek, która odpowiedzialna była w urzędzie za przygotowanie dokumentacji.

Obowiązek złożenia deklaracji

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo wodne nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego Mieszkańcy Gminy Bliżyn, których nieruchomości nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek wypełnienia druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Bliżynie do dnia 30 czerwca 2023 r. Powyższe oświadczenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez tutejszy Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. W przypadku niezłożenia oświadczenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz umowy na świadczenie usług asenizacyjnych i dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług. Druk oświadczenia jest do pobrania w Urzędzie Gminy Bliżyn pok. nr 13 lub na stronie internetowej urzędu gminy. Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia do urzędu gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r.

01 KopiowanieMuzycznie i koncertowo zakończyła się w Bliżynie majówka. Na scenie na placu Broel-Platerów Gminny Ośrodek Kultury zorganizował koncert. Było ludowo i patriotycznie, nie zabrakło utworów rozrywkowych, przez muzykę neapolitańską, operetkową aż do muzyki klasycznej w wykonaniu Michała Steciaka, uczestnika The Voice of Poland, zwanego polskim Andrea Boccellim. Na scenie wiek, doświadczenie i tradycja mieszały się z młodością, witalnością i żywiołem. Koncert poprowadziła Katarzyna Skarus.

01 KopiowanieLena Kowalik i Julia Misiowiec poprowadziły Trzeciomajowego Poloneza w Bliżynie z udziałem ponad 160 osób. Tańczono na okoliczność 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja podczas wydarzenia zatytułowanego „Brzmi polonez 3 maja w Bliżynie” na Placu Broel-Platerów. Jedną z par tworzył wójt gminy Mariusz Walachnia z małżonką. Najmłodsza uczestniczka, Dagmara Adamczyk, tańcząca, z mamą ma 2,5 roku!

 

IMG 7005 KopiowanieMieszkańcy gminy licznie upamiętnili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godzinie 10.00 uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz Stanisława Wlazło. Po nabożeństwie kolumna marszowa przeszła pod pomnik ofiar II wojny światowej, gdzie poczty sztandarowe Gminy Bliżyn, strażaków, szkół oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pochyliły się pod pomnikiem, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

01 KopiowanieDnia 26  kwietnia w budynku Szkoły Podstawowej  im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie odbyła się uroczysta akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, czyli Konstytucji 3 Maja. Spotkanie historyczne rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkolnego i odśpiewania hymnu Polski. Po powitaniu przez dyrektora szkoły Grzegorza Jędrzejczyka Wójta Gminy Bliżyn Mariusza Walachnii i przybyłych Rodziców oraz uczniów, rozpoczął się program artystyczny pt. „Ustawa Rządowa z 3. Maja 1791 r.”.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski