Aktualności

1W sobotę 27 kwietnia, z inicjatywy Wacława Pejasa, mieszkańcy Sobótki wspólnym wysiłkiem odnowili krzyż dziękczynny stojący przy wjeździe do wsi. Drewno na płot oraz sztachety wykonał Kazimierz Ozan, farby podarował Józef Nowak z firmy „Nofar”, prace wykonali: Bogdan Adamczyk, Roman Kaczmarczyk, Adam Adamczyk i Adam Wójcik. Za wykonane prace mieszkańcy Sobótki serdecznie dziękują.

01W sobotę 27 kwietnia już po raz trzynasty na terenie rezerwatu Świnia Góra odbył się  XIII Piknik Kawaleryjski zorganizowany z okazji 84. rocznicy bitwy stoczonej w dniu 1 kwietnia 1940 r. pod Rogowym Słupem (pod Rosochami) między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego pod dowództwem mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” a Niemcami.

1 KopiowanieGmina Bliżyn przygotowała kolejną, ciekawą ofertę dla naszych seniorów. W świetlicy OSP w Bliżynie seniorzy spotkali się z Katarzyną Barszcz, przedstawicielką firmy „Amplifon”, asystent protetyki, zajmującej się badaniem i protezowaniem słuchu. Podczas spotkania seniorzy poznali zasady badania i profilaktyki słuchu. Rozmawiano również o zasadach współpracy pacjentów z NFZ i PCPR.

01W dniu 24 kwietnia na ostatniej w kadencji 2018-2024 zebrała się Rady Gminy Bliżyn. Jej dorobek to 384 podjęte uchwały. Wójt Mariusz Walachnia i przewodniczący rady Jacek Krzepkowski podsumowali minione 5,5 roku, było też mnóstwo podziękowań. A już 7 maja w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się pierwsze posiedzenie rady wyłonionej w wyborach 7 kwietnia. Zasiądzie w niej  siedmioro  dotychczasowych radnych (dla dwojga jest to powrót po przerwie), dla 8 osób będzie to debiut.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski