Rekrutacja jpgParafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku zaprasza dzieci i młodzież (w wieku: od 12 do 18 lat) oraz „młodych - dorosłych” (w wieku od 19 do 28 lat), z terenu Gminy Bliżyn – do udziału w zadaniu publicznym, pn.: Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez: zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy – „AKTYWNI I WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”, dofinansowanym przez Gminę Bliżyn.

01Na sesji Rady Gminy Bliżyn w dniu 22 czerwca, której przewodniczył wiceprzewodniczący rady Radosław Bułka, wójt gminy Mariusz Walachnia 12 głosami „za” i przy jednym „wstrzymującym” uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Wcześniej, po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Bliżyn za 2022 rok” wójt uzyskał wotum zaufania. –Był to największy w historii budżet gminy. Wydatkowaliśmy ponad 44,6 mln złotych. Budżet osiągnął nadwyżkę w wysokości 2,4 mln złotych. Dziękuję radnym, skarbnik gminy, sekretarzowi i pracownikom urzędu za pomoc w realizacji budżetu – powiedział wójt po głosowaniu.

IMG 4636 Kopiowanie12 czerwca br. Kapituła konkursowa wybrała laureatów prestiżowej nagrody „Powiatowe Dęby” przyznawanej przez Powiat Skarżyski. W tym roku wybrano laureatów tej nagrody w dwóch kategoriach: kultura i działalność społeczna.

Nagroda Powiatowe Dęby przyznawana jest przez Samorząd Powiatu Skarżyskiego za działalność, twórczość, wybitne osiągnięcia, efekty pracy polegające na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działania wynikające z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości przekraczające etatowe i zawodowe obowiązki, znaczny wkład w promowanie powiatu skarżyskiego, jego rozwój i budowanie dobrego wizerunku.

Do nagrody „Powiatowe Dęby” wpłynęło łącznie 5 wniosków:
- 2 w dziedzinie kultura i  3 wnioski w dziedzinie działalność społeczna.
 W wyniku głosowania laureatami nagrody zostali:
- w kategorii KULTURA – Pan WACŁAW PEJAS z Sobótki zgłoszony przez Wójta Gminy Bliżyn Mariusza Walachnię. 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski