Gmina Bliżyn informuje, że z dniem 29 czerwca zakończyła w 2022 roku realizację zadania pt. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości na terenie gminy Bliżyn, którego koszt całkowity wyniósł 27 569,32 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotacje celową w wysokości 27 569,32 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 13 784,66 zł.

- środki NFOŚiGW w Warszawie – 13 784,66 zł.

nfosigw

01 KopiowanieNiemal o północy, w strugach ulewy, 1 lipca zakończył się na „Orliku” w Mroczkowie „Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Bliżyn”. Rywalizowało 9 ekip, spośród których najlepsza okazała się drużyna z Gliowa, wyprzedając ekipę z Sorbina i zespół Aplaga, w którym zagrał miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Sieczka. Turniej w imieniu organizatorów podsumowali Katarzyna Chrzanowska i Robert Jurkiewicz, puchary i medale w imieniu wójta gminy wręczył sekretarz Michał Jędrys.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE !!!

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma pozwolić na osiągnięcie ogólnego celu, jakim jest poprawa dostępności i zapewnienie wysokiej jakości zrównoważonej mobilności dla wszystkich mieszkańców. Dla obszaru funkcjonalnego Miast Północy zdiagnozowano dotąd w różnych dokumentach strategicznych szereg mocnych stron i zarazem wyzwań w różnych dziedzinach życia. Wspomnieć należy m.in. o zmieniającym się najbliższym otoczeniu- planowaniu przestrzennym, coraz lepszych warunkach środowiskowych, wzrastającym poczuciu bezpieczeństwa czy chociażby wielu atutach związanych z edukacją i kulturą. Po drugiej stronie pojawiają się problemy z mobilnością tj. między innymi transportem zbiorowym, parkowaniem, infrastrukturą rowerową i pieszą.

Jedną z idei SUMP jest dążenie do stworzenia miast, obszarów 15 minutowych, to znaczy, ulubiona kawiarnia, cukiernia, park, sklep, przedszkole, przychodnia czy wreszcie miejsce pracy są w zasięgu zaledwie 15- minutowego spaceru. Tak w skrócie można ująć zyskujący na popularności nurt urbanistyczny „miast 15-minutowych”. Wywodząca się z Francji koncepcja zakłada taką organizację miast czy też osiedli mieszkaniowych, że wszystkie obiekty służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb znajdują się w zasięgu 15 minut pieszo lub ewentualnie rowerem, bez konieczności korzystania z samochodu.

Przy tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej miejskiego obszaru funkcjonalnego Miast Północy będziemy rozpatrywać, także inne idee i koncepcje, które docelowo mają poprawić jakość życia w naszych miejscowościach.

Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w ankiecie, która pomoże zdiagnozować występujące problemy dotyczące transportu oraz pozwoli lepiej planować jego dalszy rozwój.


Poniżej link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp9vW5ALKacjV1G4B-E3ayGa9DibtJc2V0UZwQnTfFvZ9DQ/viewform?usp=sf_link

Ankiety można wypełniać do dnia 11.07.2022

Pamiętaj ! Twój głos ma znaczenie ! 

ODRDni Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach to wydarzenie przyciągające rolników z całego regionu. Towarzyszą mu porady rolne, stoiska przygotowane przez koła gospodyń i rękodzielników, pokazy polowe i zwiedzanie pola doświadczalnego. Tradycyjnie rozstrzygnięto też trzy konkursy wojewódzkie – „AgroLiga 2022”, „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 2022” oraz „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2022”.

01W piątek 24 czerwca 2022 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Był to trudny, ale dość ciekawy rok. Uczniowie musieli stawić czoła różnym przeszkodom i wyzwaniom, między innymi  wiążącymi się ze skutkami pandemii koronawirusa i koniecznością  realizacji przez ten czas nauki zdalnej. Wreszcie wróciliśmy do normalności. Szkoła zaczęła tętnić swoim uczniowskim życiem.

01 KopiowanieW dniu 21 czerwca 2022 r. odbył się Szkolny Rajd Pieszy. Rajd zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie przy współpracy Samorządu Uczniowskiego. Wydarzenie rozpoczęto od rozgrzewki przed szkołą. Następnie uczestnicy wydarzenia, w licznej 35 osobowej grupie (klasy V-VIII) udali się na trasę rajdu. 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski