W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SORBINIE odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Sorbin gmina Bliżyn.

W trakcie zebrania wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przedstawi zakres prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.

OGŁOSZENIE

01 Kopiowanie-To jedna z największych, a na pewno najmłodszych patrząc na strukturę wieku jednostka OSP w powiecie – zgodnie podkreślali gości, którzy 18 lutego uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym OSP Nowy Odrowążek. Byli wśród nich: poseł Mariusz Gosek, wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radny powiatowy Mieczysław Bąk, sekretarz gminy Michał Jędrys, komendant powiatowy PSP Marcin Jasiński oraz sołtys Monika Lisowska.

01Trzynaście par małżeńskich świętowało jubileusz „Złotych Godów”, diamentowe gody (60.lecia) obchodzili państwo Ryszarda i Robert Zielińscy, a żelazne (65.lecia) państwo Halina i Andrzeja Gajewscy. Podniosła uroczystość 17 lutego odbyła się w świetlicy OSP. Medale „Za długoletnie pożycia małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Jacka Krzepkowskiego oraz Luizy Jurczyk-Kutryb, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

grafika basic 002Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

01 KopiowanieSeniorzy w Mroczkowie nie zwalniają tempa. 14 lutego w remizie OSP wspólnie świętowali popularne Walentynki. Ale spotkanie było też okazją do złożenia życzeń wyjątkowym Jubilatom: państwu Halinie i Andrzejowi Gajewskim świętującym 65.lecie pożycia małżeńskiego, obchodzącej 85.lecie urodzin Krystynie Adamczyk i 80.lecie urodzin Zofii Trzebińskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Bliżyn z 17 stycznia 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030”. Konsultacje przeprowadzono w dniach 18 stycznia - 02 lutego 2023 r. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli pełnoletni mieszkańcy gminy Bliżyn, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie gminy.
W tym czasie nie wpłynęły żadne opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące zmian powyższego dokumentu.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski