01Od dłuższego czasu m.in. na sesjach Rady Gminy w Bliżynie zgłaszane są problemy z jakością, a w zasadzie brakiem, sygnału do telefonów komórkowych. Problemy z zasięgiem występowały lub występują m.in. w Brześciu, Bugaju i Zagórzu, Kopciach i Kucębowie, Mroczkowie, Płaczkowie, Piętach, Sobótce, Sołtykowie i Rędocinie. W Kopciach już stanął nowy masz telefonii komórkowej i sytuacja znacznie się poprawiła, jest inwestor gotowy postawić kolejny masz w Piętach. Jednak mieszkańcy wyrażają pewne obawy.

01 KopiowanieW niedzielę 28 sierpnia w Bliżynie odbył się koncert w ramach XVI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. O godzinie 18.00 w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika uczestników tego wspaniałego wydarzenia powitał ks. Marcin Wojciechowski, ucztę duchową zapowiedziała prowadząca koncert Elżbieta Rokita przypominając historię tego wspaniałego wydarzenia kulturalnego. W tym roku nieobecny był pomysłodawca i główny jego organizator Tomasz Piętak, który akurat koncertuje za granicą.

01 KopiowanieOd 26 do 28 sierpnia nad zalew w Bliżynie zjechali już po raz trzeci fani offroadu z różnych stron Polski, by wziąć udział w zawodach „Cobra Lajtowy Puchar 4x4”. Załogi w liczbie 140 rywalizowały w czterech klasach, w tym jednej przeznaczonej dla rodzin. Jazdy terenowe odbyły się w sobotę 27 sierpnia. Na III miejscu w klasie Proto zameldowali się bliżynianie Wojciech i Marcin Jurczyk. Puchary najlepszym załogom wręczyli wójt gminy Mariusz Walachnia, główny organizator Mieszko Kryński oraz przedstawiciele sponsorów.

01 KopiowanieZebraniem w Gostkowie 27 sierpnia rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy decydują o podziale pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na przyszły rok. Do podziału jest około 400.000 złotych na wszystkie sołectwa, a kwota na każde z nich zależy od liczby mieszkańców. Zebranie w Gostkowie, w którym wzięło udział ponad 60. osób,  otworzyła sołtys Magdalena Mackiewicz witając mieszkańców oraz wójta Mariusza Walachnię i miejscowego radnego Grzegorza Wróbla.

aaaaaaaaaaRoman Falarowski – historyk, nauczyciel, kolekcjoner w dniu 10 września wygłosi referat zatytułowany „Getto żydowskie w Bliżynie (1939/1940 – 1942)” podczas VI Ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa”, która odbędzie się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie. Zaprezentowana zostanie również wystawa judaików.

01Niemal 2 miliony 600 tysięcy złotych rządowego dofinansowania trafi do świętokrzyskich szkół w ramach programu „Aktywna tablica”. Umowy z samorządowcami podpisał 26 sierpnia wojewoda Zbigniew Koniusz. Ze strony gminy umowę na 35 tys. złotych podpisali wójt gminy Mariusz Walachnia i skarbnik gminy Beata Ozan. –Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówi Grzegorz Jędrzejczyk, dyrektor SP Bliżyn.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski