01Tradycyjnie w dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym zbierano pieniądze na remont Kościółka Świętej Zofii. Kwestę zorganizowali: Parafialny Zespół Caritas, Gmina Bliżyn, Rada Gminy Bliżyn, Rada Parafialna, Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie oraz Szkoła Podstawowa w Bliżynie.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski