1 KopiowanieZ inicjatywy Wacława Pejasa i Klubu Seniora „Zawszy Młodzi” w kościele parafialnym w Mroczkowie 24 marca już po raz trzeci odbył się Koncert Pieśni Pasyjnych. Uczestniczących w nim artystów i publiczność powitał ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, wśród publiczności zasiedli m.in. wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia z małżonką oraz radni rady gminy.

1ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi. Rzucanie palmowych liści pod nogi wjeżdżającemu Chrystusowi, dał później nazwę Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Tradycyjnie, w wyjątkowy sposób, dzień ten świętowali mieszkańcy Parafii Mroczków.

20240321 112020 Kopiowanie21 marca to kolejny wyjątkowy dzień w kalendarzu roku szkolnego, gdyż już tradycją Szkoły Podstawowej w Mroczkowie stało się, by nadejście wiosny, której każdy oczekuje z niecierpliwością, obchodzić w niecodzienny, uroczysty sposób. Uczniowie rzetelnie przygotowali się do powitania wiosny. Dzieci z poszczególnych klas swoim strojem reprezentowały barwy wiosny.

20240314 094119 Kopiowanie14 marca w sali sportowej Szkoły  Podstawowej w Bliżynie odbył się towarzyski mecz koszykówki. Rywalizowali chłopcy i dziewczęta z klas 5-8 ze Szkoły Podstawowej w Bliżynie oraz Szkoły Podstawowej w Mroczkowie. W rywalizacji chłopców górą była  drużyna z SP Mroczków, pokonując  SP Bliżyn 20:10, natomiast dziewczęta z SP Bliżyn zwyciężyły z SP Mroczków 52:32.

01Teresa i Wiesław Kwapiszowie z Rędocina już od 11 lat wczesną wiosną i jesienią sprzątają nie tylko swoje najbliższe otoczenie, ale również tereny leśne oraz całego sołectwa. Nie inaczej było i w tym roku. Oboje wyruszyli w teren i uzbierali pełną przyczepkę samochodową śmieci, co widać na załączonych zdjęciach.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski