01 Kopiowanie4 listopada 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mroczkowie z klas 6-8, wzięło udział w wydarzeniu szkolnym o nazwie:  „Wieczór w szkole”.  O godzinie 18:00 uczniowie wraz z opiekunami: Katarzyną Chrzanowska, Moniką Dobrowolską i Joanna Kalugą,  stawili się na placu szkolnym, aby spędzić czas w miłym towarzystwie.

3Cztery promesy trafiły w poniedziałek, 7 listopada do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu skarżyskiego. Czek na 7500 zł trafił do MDP Sorbin. –Środki te zostaną przeznaczone na zakup m.in. laptopa i rzutnik oraz wyposażenie typu hełmy, pasy – mówi prezes OSP Sorbin Józef Dąbrowski. MDP Sorbin liczy 10 osób, jej opiekunem jest Szymon Żak. Uroczystego przekazania dokonał starszy brygadier Artur Brachowicz, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego straży pożarnej.

1W MCK w Skarżysku-Kamiennej 7 listopada odbyły się przesłuchania ósmej edycji konkursu recytatorskiego z okazji Święta Niepodległości pod hasłem „Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo” . W tym roku do konkursu przystąpiło 25 wykonawców ze szkół podstawowych i średnich. W kategorii klas 1-4 szkół podstawowych 1 miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej w Mroczkowie Karol Ferencz i otrzymał nagrodę w postaci Karty podarunkowej EMPIK o wartości 250,00 zł. do konkursu przygotowała go nauczycielka Agnieszka Witkowska.

4W sobotę 5 listopada w koneckiej sali „Asturia” odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono statuetki „Superpiechura Świętokrzyskiego 2022”. Nagrodę swoim patronatem objęli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański. Wśród laureatów znalazł się mieszkaniec Gilowa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie Grzegorz Jędrzejczyk, który ma „w nogach” 376 km.

312350508 1233800184018970 3462998397021138620 n KopiowanieW piątek4 listopada Szkoła w Mroczkowie zamieniła się w magiczną krainę z powodu obchodów Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Organizatorkami przedsięwzięcia były Magdalena Szmalec i Katarzyna Chrzanowska. Uczniowie ubrani w barwne stroje ulubionych bohaterów wspólnie z nauczycielami czytali i oglądali bajki, rozwiązywali quizy i łamigłówki tematyczne oraz kolorowali ulubione postacie bajkowe.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Bliżyn informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Bliżyn.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.
Jednocześnie informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski