01 Kopiowanie26 października w Przedszkolu Niepublicznym w Bliżynie odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Do pasowania przystąpiły dzieci z grupy młodszej – „Krasnoludki”. W tak ważnym dniu przedszkolakom towarzyszył wójt  Mariusz Walachnia, dyrektor przedszkola Izabela Sierko, rodzice i wychowawcy. Dzieci zaprezentowały umiejętności i zasób wiadomości , które opanowały przez dwa miesiące edukacji przedszkolnej. Były piosenki, tańce, wierszyki i zagadki.

01 KopiowanieOd 1 września do końca października bliżyński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci realizuje projekt profilaktyczny zatytułowany „Stop nałogom! Zachowaj trzeźwy umysł” finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz zagospodarowania czasu wolnego.  Dzieciom wręczone zostały nagrody w konkursie literackim. Bawiono się też wspólnie z dziećmi z przedszkola przy grillu.

23 października 2022 roku odbyła się XX jubileuszowa edycja Maratonu Odrzańskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Zawodnik Czarnecki Run Team z Sorbina Andrzej Okła lat 61, zajął świetne drugie miejsce w kategorii M60 uzyskując czas 3h 11 minut i 26 sekund i tym samym ustanowił swój nowy rekord życiowy.
Gratulujemy wspaniałego sezonu biegowego i życzymy sukcesów w kolejnych startach.

 

01 KopiowanieW dniu 25 października w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku odbyło się uroczyste pasowanie klasy 1 na uczniów szkoły. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: wójt gminy Mariusz Walachnia, dyrektor szkoły Anna Podolska, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ks. Wincenty Chodowicz, nauczyciele szkoły, rodzice uczniów z przewodniczącą rady rodziców Agnieszką Mościńską.

W związku z przyjęciem przez Sejm RP projektu tzw. „ustawy węglowej”, w myśl której gminy będą mogły sprzedawać węgiel mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę, każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie gminy, które zainteresowane jest kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla i jego rodzaj. Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku, 24 października. Wnioski na zapotrzebowania można złożyć w sekretariacie Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn lub za pośrednictwem epuap (popisane podpisem kwalifikowanym).

Informujemy, że zakup węgla po preferencyjnej cenie dotyczy tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki otrzymania dodatku węglowego.

Wzór formularza w formacie edytowalnym (docx)

Wzór formularza w formacie nieedytowalnym (pdf)

01 Kopiowanie21 października zakończył się konkurs plastyczny „JESIENNY JEŻYK”, organizowany przez  świetlicę szkolną oraz Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie. W konkursie brały udział dzieci z klas 0 – 4, które dostarczyły prace do szkolnej świetlicy. Prace wykonane były różnymi materiałami, między innymi: kredkami, szyszkami, kasztanami, patyczkami, liśćmi, masą solną, itd.

01 KopiowanieKapituła oceniająca w składzie: wójt gminy Mariusz Walachnia, dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk, zastępca dyrektora Sylwia Kaczer-Solarz, rodzice, opiekunowie, babcie i dziadkowie, po wysłuchaniu programu artystycznego i poznawszy umiejętności pierwszaków, jednogłośnie uznali, że uczniowie klasy I SP Bliżyn przygotowani przez wychowawczynię Dorotę Bernas mogą stać się prawdziwymi uczniami.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski