zabytkiWe wtorek, 26 września ogłoszono wyniki naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Tym razem do podziału w całym kraju było 1,8 mld  zł. Do Gminy Bliżyn trafi 490.000,00 zł na realizację zadania: „Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie”. Wniosek złożyła Gmina Bliżyn. Jej własny to jedynie 10.000 zł tj. 2% wartości zadania.

01 KopiowaniePrzybysze – emigranci – uchodźcy w Mroczkowie i okolicy” – to tytuł projektu historycznego, w którym uczestniczyli w ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas VIII z Bliżyna i Mroczkowa. jego koordynatorem był nauczyciel historii Roman Falarowski. Spotkanie podsumowujące otworzył dyrektor SP Mroczków Sylwester Koziński, a uczestniczył w nim m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia.

kol KopiowanieWe wtorek, 19 września uczniowie klasy 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie wraz z wychowawcami Moniką Dobrowolską i Katarzyną Chrzanowską oraz młodzi adepci piłki nożnej z Bliżyna wraz z rodzicami, udali się na mecz piłki siatkowej kobiet Polska – Kolumbia. Spotkanie było rozegrane na Atlas Arenie w  Łodzi w ramach turnieju kwalifikacyjnego  do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

01Kanalizacja, drogi, budowa gazociągu i… problem szamb. Taka tematyka dominuje podczas trwających zebrań wiejskich, na których mieszkańcy decydują m.in. o podziale Funduszu Sołeckiego na 2024 rok. Łącznie do podziału jest 667.687,90 złotych. Pieniądze te mieszkańcy przeznaczają na drobne, choć ważne z ich punktu widzenia inwestycje i potrzeby ich sołectw. Korzystając z obecności wójta gminy Mariusza Walachnia na zebraniach, omawiane są również inne tematy nurtujące mieszkańców.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski