Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.66.2023 z dnia 4 maja 2023 r. informuję, iż ustala się dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bliżyn za święto 11 listopada 2023 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

 

01Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Mroczkowie to tradycyjnie dzień sporu i zabaw. Nie inaczej było w tym roku. Oficjalnie rozpoczął dyrektor szkoły Sylwester Koziński, który złożył wszystkim dzieciakom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka, do życzeń dołączył się ksiądz proboszcz Krzysztof Sieczka.

01W niedzielę 4 czerwca odbył się „I Historyczny  Bieg Wykus – Michniów”. Uczestnicy mieli do pokonania 11 kilometrów pięknie poprowadzoną trasą przez las, leśnymi ścieżkami i duktami, niejednokrotnie przemierzanymi przed laty przez partyzantów Armii Krajowej. Lidia i Rafał Czarneccy zwyciężyli w swych kategoriach.

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. wybrane w losowaniu gospodarstwa rolne odwiedzać będą ankieterzy statystyczni. Dane zbierane będą do projektu pn. Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Tożsamość ankietera będzie można łatwo sprawdzić.

Celem badań rolniczych jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą administracja, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Badanie będzie realizowane poprzez trzy metody:

  • samospis internetowy (od 1 do 16 czerwca br.)  – poprzez logowanie do aplikacji  tu w zależności od rodzaju gospodarstwa – poprzez logowanie do aplikacji na stronie za pomocą danych uwierzytelniających do Portalu Sprawozdawczego lub poprzez login wydrukowany w lewym dolnym rogu pisma zapowiedniego oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego,
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego (19 czerwca-14 sierpnia br.),
  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego (19 czerwca-14 sierpnia br.).

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego bądź dzwoniąc na Infolinię Statystyczną pod numer 22 279 99 99. Na Infolinii uzyskają Państwo także informacje dotyczące badań rolniczych.

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa gwarantują całkowitą ochronę gromadzonych informacji.
Wszystkie przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Publikowane informacje obejmują zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów, które są i będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Udział  wylosowanych gospodarstw rolnych w badaniu przełoży się na wysoką jakość danych statystycznych dotyczących polskiego rolnictwa.

Ulotka ZINTEGROWANE STATYSTYKI DOTYCZĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH

Sprawdź tożsamość ankietera (stat.gov.pl)

01 Kopiowanie27 maja 2023 r. odbył się II Rajd Przyrodniczy im. Andrzeja Konopackiego (1952 – 2021), przewodnika świętokrzyskiego, instruktora ochrony przyrody i przewodnictwa. Wielkiego miłośnika wędrowania, regionalisty i ambasadora regionu świętokrzyskiego. Rajd ma na celu promowanie aktywnych postaw w stosunku do przyrody regionu świętokrzyskiego, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność ochrony oraz popularyzację istniejących zasobów, a także zachęcanie do uprawiania turystyki pieszej.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski