IMG 8086 KopiowaniePrzepiękna pogoda, mnóstwo ludzi, także spoza naszego regionu, atrakcyjny program przygotowany przez organiarzów oraz energetyczny występ Tomasza Miernika „Miary”, który zachęcił mnóstwo osób do zabawy tanecznej. Tak w skrócie wyglądał „II Dzień Garncarza” w Rędocinie zorganizowany przez Teresę i Wiesława Kwapiszów i Radę Sołecką, przy wsparciu finansowym Gminy Bliżyn, Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz organizacyjnym kadry GOKu-u.

01 Kopiowanie20 maja na scenie świetlicy OSP w Bliżynie młodzieżowe grupy teatralne zaprezentowały trzy przedstawienia pod wspólną nazwą „Przygoda z teatrem”. Licznie przybyłą publiczność powitała dyrektor „Zameczku” Katarzyna Skarus, która była zarazem reżyserem wszystkich trzech przedstawień teatralnych. Głosu użyczyli Katarzyna Wiśniewska i Tomasz Skarus.

o wyłożeniu do wglądu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzanej dla obrębów ewidencyjnych: 0011 - Mroczków, 0014 - Odrowążek, 0018 - Sorbin położonych w gminie Bliżyn.
Wyłożenie nastąpi w terminie od 2.06.2023 do 23.06.2023 r. (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie starostwa Powiatu Skarżyskiego w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim, pokój 123.
Treść informacji w załączeniu

01 KopiowanieParafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku otrzymała kolejne dofinansowanie od Wojewody Świętokrzyskiego na kontynuację projektu pn.: „Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia - integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku”, w wysokości 11 500 zł. W roku 2023 realizowany będzie już siódmy etap ww. inicjatywy projektowej.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski