Na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczących występowania w ostatnim czasie wzmożonych przypadków padnięć kotów na terenie kraju informuję, że wyniki badań laboratoryjnych uzyskane z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wskazują jako przyczynę w 16 z 29 badanych przypadków, chorobę wywołaną przez podtyp wirusa grypy ptaków H5N1, odpowiedzialny także za grypę ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI).
Z dotychczas zebranych informacji wynika, że w przebiegu zakażeń kotów wirusem grypy ptaków podtypu H5N1, wśród najczęściej obserwowanych objawów stwierdzano:
 duszność,
 podwyższoną temperaturę ciała,
 otępienie,
 sztywność kończyn,
 intensywną pracę tłoczni brzusznej,
 zaburzenia dotyczące źrenic,
 drgawki, ataki padaczkowe.
Na dzień 28 czerwca 2023 r. potwierdzono 16 ognisk choroby w kraju. Wyniki dodatnie uzyskano od kotów, które pochodziły z Gdańska, Gdyni, Poznania, Lublina, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Bydgoszczy, Wrocławia, powiatu rzeszowskiego i okolic Zamościa. Dotychczas na terenie województwa świętokrzyskiego, nie odnotowano zgłoszeń podejrzenia choroby. W związku z powyższym, w celu prowadzenia dalszych badań, koniecznym jest, by właściciele kotów, w przypadku zaobserwowania u swoich pupili wymienionych wyżej objawów nerwowo – oddechowych, zgłaszali ten fakt do Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
Dodatkowo informuję, że aktualne i pewne informacje na temat przedmiotowej choroby zamieszczane są regularnie na stronie Głównego Lekarza Weterynarii, adres: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/
 

Szanowni Państwo,

dnia 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. 

01W niedzielę, 25 czerwca na Placu Broel-Platerów w Bliżynie odbyło się najważniejsze wydarzenie kulturalne w roku – Rodzinny Festyn Profilaktyczny „Przystań Bliżyn”. Po trzech latach przerwy wydarzenie zgromadziło ogromne tłum, które doskonale bawiły się m.in. z zespołami „Tacy Sami”, a przede wszystkim „Łzy”. Zebrani obejrzeli też widowisko Nocy Świętojańskiej.

01W sobotę, 24 czerwca nad gościnnym bliżyńskim zalewem gościliśmy młodych siatkarzy wraz z rodzicami i opiekunami podczas rodzinnych rozgrywek zorganizowanych przez MKS Gala Skarżysko-Kamienna. Poza rozgrywkami, przygotowano blok konkursów i zabaw dla dzieci, było wspólne grillowanie, plecienie i puszczanie wianków. Pamiątkowe koszulki z logo Gminy Bliżyn najlepszym zawodnikom wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia i sekretarz klubu Agnieszka Kamińska.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski