01 KopiowanieW poniedziałek, 9 października w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, których wychowawczynią jest Agnieszka Kołakowska. Przybyłych na wydarzenie, w tym wójta gminy Mariusza Walachnię i ks. proboszcz Wincentego Chodowicza, powitała dyrektor szkoły Anna Podolska. Całość poprowadziła Natalia Wąsik.

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie do wszystkich inwestycji zgłoszonych do VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To bardzo dobra wiadomość na zakończenie tygodnia!

Dzięki tym środkom zrealizujemy następujące zadania:

Budowa drogi gminnej dojazdowej ul.Źródlana w Bliżynie: dofinansowanie 1 569 380,00zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów: dofinansowanie 1 929 450,00zł

Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Bliżyńskiego: dofinansowanie 4 500 000,00zł

Łącznie to blisko 8 000 000 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Logo Polski Ład

01 KopiowaniePiętnaście osób liczny nowa, wybrana na pięcioletnią kadencję Gminna Rada Seniorów w Bliżynie. Jej nowy zarząd wybrano na zebraniu w dniu 5 października w Klubie Senior+ w Mroczkowie. Prezesem została Agnieszka Szkurłat, wiceprezesem Teresa Kwapisz i sekretarzem Tomasz Gajewski. W zebraniu uczestniczyli sekretarz gminy Michał Jędrys i kierownik GOPS-u Monika Łukomska.

01 KopiowanieW dniu 5 października 2023 roku w strażnicy OSP Nowy Odrowążek odbyło się przekazanie sprzętu i wyposażenia pożarniczego zakupionego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz Gminy Bliżyn. Przekazania sprzętu dokonał poseł Mariusz Gosek w obecności sekretarza gminy Michała Jędrysa oraz komendanta gminnego OSP Zdzisława Kuźduba.Łączna wartość projektu wyniosła 50.680 zł, w tym 50.000 zł stanowiły środki Funduszu Sprawiedliwości a 680 zł to udział Gminy Bliżyn.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to ogromne wsparcie dla samorzdów. Inwestycje drogowe to nie tylko autostrady i obwodnice, równie istotna jest poprawa sieci dróg lokalnych. W ramach kolejnego naboru na 2024r. Gmina Bliżyn pozyskała 2.226.117zł.   Przy wykorzystaniu rządowego wsparcia będzie możliwe zrealizowanie następujących inwestycji drogowych:

Remont drogi gminnej nr 309022T Kopcie do wsi, długość 885,40 m. Wartość projektu 814 279,05zł, kwota wnioskowana 651 423,00zł, wkład własny 162 856,05zł, dofinansowanie 80%.

Budowa drogi gminnej nr 309009T Górki - Barwinek - Mroczków, odcinek końcowy długość 388,00m. Wartość projektu 817 282,81zł, kwota wnioskowana 653 826,00zł, wkład własny 163 456,81zł, dofinansowanie 80%.

Przebudowa drogi gminnej nr 309032T, ulica Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem  długość 331,60 m. Wartośćprojektu 1 151 086,15zł, kwota wnioskowana 920 868,00zł, wkład własny 230 218,15zł, dofinansowanie 80%.

Dzięki takim działaniom mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie dojeżdżać do pracy czy do szkoły.

received 1542953633196706W dniu 01.10.2023 r. odbył się Silesia Marathon 2023, edycja piętnasta, w którym wystartował utytułowany mieszkaniec Sorbina Andrzej Okła. Start i meta biegów umiejscowione były w Parku Śląskim, nieopodal Stadionu Śląskiego, zaś trasa biegła parkowymi alejkami, ulicami katowickiego Dębu, Śródmieścia, Bogucic, Zawodzia, Siemianowic Śląskich i Chorzowa. 

Pan Andrzej wygrał bieg w swojej kategorii wiekowej M60 ze wspaniałym czasem 3 h 9 minut i 14 sekund, i tym samym poprawił swój dotychczasowy rekord życiowy.

Forma mistrza z Sorbina jest szlifowana pod czujnym okiem trenera Rafała Czarneckiego, który potrafi poprowadzić zawodnika do zwycięstwa w każdym wieku. Współpraca obu Panów układa się znakomicie i owocuje medalami przy każdym starcie.

Ewelina Okła - córka Andrzeja

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski