xW dniu 14 kwietnia, na boisku Orlik przy hali ul. Sienkiewicza w Skarżysku - Kamiennej odbyły się eliminacje powiatowe XXIII Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii chłopców U-12. W tej kategorii zagrało dziesięć drużyn, które zostały podzielone na grupy. W grupie A zagrały: Szkoła Podstawowa nr 1 I, Szkoła Podstawowa nr 7 I, Szkoła Podstawowa nr 7 II, Młode Orły (Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym) i Szkoła Podstawowa w Mroczkowie.

Władze gminy dokładają wszelkich starań aby obciążenia z tytułu m.in. opłat za odbiór odpadów komunalnych dla naszych mieszkańców były jak najniższe. W związku z tym dokonuje się ciągłego monitoringu systemu odbioru odpadów w tym ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. W ostatnich miesiącach zanotowano spadek ilości odbieranych odpadów, a w związku z tym zmniejszyły się płatności za świadczenie usług. Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Mariusz Walachnia zdecydował o przeprowadzeniu ponownej kalkulacji kosztów i zaproponowanie takich stawek, które zapewnią bilansowanie się systemu. Informujemy, że od miesiąca maja 2023 roku obniżeniu po raz kolejny uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bliżyn. Przykładowo dla czteroosobowej rodziny będą to oszczędności w wysokości 240zł w skali jednego roku.

Nowa stawka miesięczna od maja 2023r. wynosi:
- 15 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw wyposażonych w kompostowniki,
- 17 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw bez kompostowników,
- 34 zł od osoby po stwierdzeniu braku prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów.

Kwoty powyższe należy wpłacać bez wezwania w kasie urzędu Gminy, u inkasenta lub
na wyodrębniony rachunek bankowy o nr: 84 8520 0007 2004 0010 5688 0061.

Opłatę za drugi kwartał (od kwietnia do czerwca) należy skalkulować w następujący sposób:
ilość osób x STARA stawka + 2 x ilość osób x NOWA stawka.

Przypominamy, że opłat należy dokonywać w następujących terminach:
- I rata do 15 marca,
- II rata do 15 maja,
- III rata do 15 września,
- IV rata do 15 listopada.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski