01Oddział Regionalny Kasy Rolniczego w Kielcach w ramach działalności prewencyjnej i profilaktycznej wspiera m.in. działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Ostatnio taka pomoc, w postaci torby ratownictwa przedmedycznego, otrzymała jednostka OSP w Nowym Odrowążku. Uroczystego przekazania zestawu na ręce prezesa jednostki Krzysztofa Krzepkowskiego w dniu 8 września na sesji rady gminy dokonał dyrektor oddziału KRUS w Kielcach Tadeusz Jakubowski.

01W dniu 6 września 2022 r. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się XIII edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki”, w którym uczestniczyła klasa 1 a wraz z wychowawczynią Dorotą Bernas i Beatą Kusztal - Wroną. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej, z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

0 KopiowanieSzkoła Podstawowa w Sorbinie uczestniczyła w rocznym projekcie edukacyjnym „EKO -SZKOŁA 2022”, w którym realizowane były działania kształtujące postawy proekologiczne. Projekt wpisał się  w punkt 6. „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.

01Tegoroczne wakacje tradycyjnie pożegnaliśmy podczas festynu rodzinnego w altanie w Brześciu. Do wspólnej zabawy zaprosili wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski oraz sołtys Lech Lisowski, a poprowadziły ją Marzanna Godlewska i Karolina Dąbrowa oraz Sebastian Siudak z Gminnego Ośrodka Kultury.

P8314268Państwo Ewa i Czesław Zając to para, która świętuje 50 lat pożycia małżeńskiego. Państwo Zającowie  wzięli ślub  24.04.1971 r . W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Mariusz Walachnia wręczył szanownym Jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazał również szczere gratulacje i życzenia. W uroczystości wzięła udział zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bliżynie Luiza Jurczyk-Kutryb.

Szanownym Jubilatom życzymy zdrowia i kolejnych wspaniałych rocznic.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski