01 KopiowanieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny w Bliżynie 23 października na placu szkolnym SP w Mroczkowie podsumowało trwający od 4 września do 30 października projekt w ramach zadania publicznego współfinansowane ze środków Gminy Bliżyn pod nazwą „Nie daj się nałogom – bądź po prostu sobą!”. Uczestniczyło w nim 45. dzieci. Wręczono również nagrody w dwóch konkursach profilaktycznych, dla dzieci zorganizowano wspólne grillowanie.

25 października 2023 r. (środa) w budynku Szkoły Podstawowej im. Generała Stanisława Maczka w Bliżynie o godz. 10:20 odbędzie się spotkanie historyczne pt. „Przybysze – emigranci – uchodźcy w Bliżynie i okolicy” (podsumowanie udziału w projekcie). W programie m.in. prezentacja multimedialna (Antonina Wrona, Martyna Majchrzycka, Kacper Król, Oliwier Nowek i Krzysztof Pawlak) oraz pieśni cygańskie i polskie w wykonaniu Ryszarda Kucewicza.

Serdecznie zapraszamy.

01Z udziałem kilkuset seniorów 20 października odbył się Powiatowy Bal Seniora zorganizowany z okazji Dnia Seniora w ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia Powiatu Skarżyskiego. Uczestniczyli w nim seniorzy z Bliżyna, Mroczkowa i Sorbina, a towarzyszyli im m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski i kierownik GOPS-u Monika Łukomska.

image0000082W dniu 20 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie. Po ślubowaniu i pasowania na ucznia przez dyrektora szkoły Grzegorza Jędrzejczyka zostali oni włączenia do społeczności szkolnej. Uczniowie z rąk wójta Mariusza Walachni i dyrekcji szkoły otrzymali upominki.

1 KopiowanieZ okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Sorbinie odbyła się uroczysta akademia. Na zaproszenie pana dyrektora na spotkanie z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami przybyli goście: wójt gminy Mariusz Walachnia, strażacy z OSP Sorbin panowie - Zbigniew Domagała i Józef Dąbrowski, Ewa Matla z Klubu Seniora „Pogodni”, Ula Borowiec z Rady Rodziców i ksiądz proboszcz Marek Senderowski, aby wraz  z nami przeżywać miłe chwile.

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 r.

(Wyciąg)

Na podstawie art. 225 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach podaje do wiadomości informację o unieważnieniu listy nr 8 KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Komisja ponadto informuje o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na kandydata z unieważnionej listy:

1) jeżeli wyborca postawił znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko jednej) listy, to głos jest ważny i oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona

2) jeżeli wyborca postawił znak „x” wyłącznie w kratce przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono, to głos jest nieważny;

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Kielcach

/-/ Jan Klocek

01 Kopiowanieco na okręcie dokoła świata, płynie wraz z nami, przez szkolne lata. To piękne hasło towarzyszyło obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie. W okolicznościowej akademii uczestniczył wójt gminy Mariusz Walachnia.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski