01 Kopiowanie4 marca zebraniem sprawozdawczym OSP Bliżyn zakończyła się tegoroczna kampania sprawozdawcza strażaków. Zebraniu przewodniczył prezes Czesław Szmalec, wśród gości byli: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wójt gminy Mariusz Walachnia, komendant powiatowy PSP Marcin Jasiński, radni Dorota Cukrowska i Krzysztof Jurek, dzielnicowi Katarzyna Erbill i Emil Sadza oraz komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub.

IMG 20230223 132017 KopiowanieUczennice Szkoły Podstawowej w Mroczkowie zdobyły III miejsce (powiat skarżyski) w „Siatkarskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego”. Organizatorami wydarzenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie Sport CK. Opiekunem młodych zawodniczek jest Katarzyna Chrzanowska.

01 KopiowanieNiewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla OSP Sorbin w tym roku będą obchody 95.lecia powstania jednostki. Poinformował o tym prezes jednostki Józef Dąbrowski podczas zebrania sprawozdawczego w dniu 25 lutego. Wśród gości zebrania byli: wicestarosta Anna Leżańska, wójt Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radny powiatowy Mieczysław Bąk, sekretarz gminy Michał Jedrys, komendant powiatowy PSP Marcin Jasiński, przedstawiciele lasów państwowych Dawid Żak i Michał Zegadło oraz policji Paweł Jasztal i Krzysztof Osóbka.

01 KopiowanieKwotą 10.000 zł Gmin Bliżyn wsparła zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z projektu to 30 osób, w tym 9 to nasi mieszkańcy. W uroczystym przekazaniu autobusu w dniu 20 lutego uczestniczył wójt Mariusz Walachnia.

W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w ŚWIETLICY PARAFIALNEJ W ODROWĄŻKU odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Odrowążek gmina Bliżyn.
 
W trakcie zebrania wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przedstawi zakres prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.
 

W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MROCZKOWIE odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębieMroczków gmina Bliżyn.
 
W trakcie zebrania wykonawca prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przedstawi zakres prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.
 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski