Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

01 KopiowanieW nocy z 21 na 22 czerwca, w letnie przesilenie, dawni Słowianie obchodzili Noc Kupały – święto witalności i płodności. Po przejęciu przez chrześcijaństwo nazywano to święto Nocą Świętojańską, która - w zmienionej formie - obchodzona jest po dziś dzień. Od dziewięciu lat na zalewem w Bliżynie, w nawiązaniu do tej tradycji, przedstawiane jest widowisko Nocy Świętojańskiej. Uczestników tegorocznego wydarzenia w dniu 25 czerwca powitała dyrektor GOK-u, autorka scenariusza i reżyserka widowiska Katarzyna Skarus.

01 KopiowanieGminny Ośrodek Kultury „Zameczek” rozstrzygnął konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Nagrody wręczono 25 czerwca przed widowiskiem nocy świętojańskiej. Spośród 17 złożonych wianków, pierwsze miejsce zajęła  Ewelina Osóbka, drugie ex aequo Zofia Pawlikowska i Tymon Podanowski z Sosnowca oraz Miłosz Rozwała i Zuzia Sikora, także z Sosnowca, a trzecie Katarzyna Bernatek, Agnieszka Kulińska i Elżbieta Nowek. Nagrody wręczyły Katarzyna Skarus i Marzanna Godlewska.

01 KopiowanieZ inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zagórze „Zagórzania” 25 czerwca w altanie w tej miejscowości odbył się piknik rodzinny na powitanie wakacji. –To pierwszy z elementów projektu, na który dostaliśmy dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W planach mamy jeszcze spacer z leśnikiem oraz warsztaty wiklinowe – mówi Izabela Niemiec, prezes stowarzyszenia. W wydarzeniu uczestniczył wójt Mariusz Walachnia z małżonką.

01 KopiowanieMonika Lisowska, sołtys Nowego Odrowążka, pełniąca swą funkcję o jedenastu lat, zdobyła wyróżnienie w konkursie na „Sołtysa Roku 2021”. Gratulacje i czek na 1000,00 złotych wręczył jej wójt gminy Mariusz Walachnia 25 czerwca podczas odbywającego się w Wąchocku XXVII Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Pani Monice towarzyszyli członkowie rodziny.

01 KopiowanieGospodarstwo agroturystyczne Teresy i Wiesława Kwapiszów w Rędocinie 24 czerwca gościło seniorów z Klubu Senior+ z Mroczkowa. Na spotkanie zaprosili swych przyjaciół Wacław Pejas i Krystyna Adamczyk, którzy niedawno świętowali jubileusz 30.lecia pożycia małżeńskiego. Życzenia seniorom przekazali członkowie klubu, ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, wójt gminy Mariusz Walachnia oraz opiekunka klubu Grażyna Wanat.

absolutWójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia na sesji Rady Gminy w Bliżynie w dniu 23 czerwca dwunastoma głosami za, przy dwóch wstrzymujących, uzyskał absolutorium w wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Bliżyn za 2021 rok” taki samym stosunków głosów uzyskał wotum zaufania. Dochody gminy zamknęły się 39.938.788,81 zł (101,19% planu), wydatki osiągnęły wysokość 35.558.871,78 zł (90,18% zaplanowanych), w tym wydatki majątkowe wyniosły 2.933.007,53 zł tj. 55,77% zaplanowanych. Budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości 4.379.917,03 zł przy planie 35.758,06 zł.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski