01W dniu 6 grudnia do Niepublicznego Przedszkola Językowego „BEST” w Bliżynie zawitał Święty Mikołaj. Dzieciaki otrzymały okazałe paczki, za co odwdzięczyły się pięknie wykonanymi piosenkami. W role Śnieżynek wcieliła się kadra placówki z właścicielką Katarzyną Trzebińską, a ze słodkim prezentem do dzieciaków zawitał także wójt gminy Mariusz Walachnia.

01 KopiowanieTowarzystwo Przyjaciół Bliżyna zakończyło realizację projektu „Zdrowo, bezpiecznie, bez nałogów!", który trwał od lipca do końca listopada w ramach zadania „Zajęcia sportowo- ruchowe, turystyka, rodzinne gry terenowe i inne formy”. Projekt skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Bliżyn. Z działań zaproponowanych przez TPB skorzystało 30 dzieci.

IMG 20231206 WA0005Z okazji Mikołajek wielką niespodziankę dla najmłodszych pacjentów skarżyskiego szpitala powiatowego sprawili strażacy z OSP Bliżyn. 6 grudnia druhowie: Tobiasz Szcześniak, Paweł Dymarczyk i Albert Goliński dla 14 małych pacjentów oddziału pediatrycznego dostarczyli paczki mikołajkowe. Fundatorami paczek byli: OSP Bliżyn, sklep ABC „Na PętliMilena Górecka oraz sklep „ŻabkaPaulina Jankiewicz i Iwona Szcześniak.

01 KopiowanieMają od 6 do 8 lat, ale z zapałem godnym mistrzów pod okiem Katarzyny Chrzanowskiej w sali gimnastycznej szkoły w Bliżynie trenują raz w tygodniu piłkę nożną w ramach Świętokrzyskiej Akademii Sportu. 4 grudnia, nieco przed czasem, zawitał do nich z prezentami Św. Mikołaj w osobach członków Stowarzyszenia Aktywni Bliżyn z prezesem Mariuszem Szcześniakiem oraz kibiców Korona Kielce Północ.

01 KopiowanieŚląskie przysłowie mówi: „Barbara święta o górnikach pamięta”. 4 grudnia obchodzimy Barbórki, czyli święto górników – jedno z najbardziej znanych i rozpowszechnionych obchodów dni zawodowych w Polsce. Tego dnia świętowali w Mroczkowie emerytowani górnicy: Wiesław Kwapisz, Wacław Pejas, Andrzej Kalemba i Sławomir Nawrocki. Mszę Św. w intencji byłych, obecnych i zmarłych górników odprawił ks. proboszcz Krzysztof Sieczka. Uczestniczyli w niej m.in. przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, rodziny górników oraz przyjaciele z Klubu Senior+ z opiekunką Grażyną Wanat.

Wójt Gminy Bliżyn informuje, iż odśnieżanie dróg gminnych oraz powiatowych znajdujących się na terenie gminy Bliżyn, jak również  usuwanie śliskości dróg na terenie w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2023/2024, będzie prowadzane w ramach zasobów własnych Gminy.

Gmina Bliżyn na podstawie nowego porozumienia z Powiatem Skarżyskim przejmuje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn według następujących standardów:

 

Standard

 

Opis warunków ruchu na jezdni

Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawisk powodujących śliskość

1

2

3

4

I

Jezdnia odśnieżona na całej długości

Jezdnia posypywana na całej długości

Śnieg luźny do 4 godz.

Błoto pośniegowe – do 6 godzin

Śnieg zjeżdżony – cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

Wszystkie rodzaje śliskości – do 6 godzin

II

Jezdnia odśnieżona na całej długości

Zjawiska powodujące śliskość usunięte na:

- skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni twardej,

- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,

- odcinkach o pochyleniu większym niż 4%,

- przystankach autobusowych,

- na zakrętach i łukach dróg,

- innych miejscach ustalonych przez zamawiającego

Śnieg luźny do 10 godz.

Błoto pośniegowe – do 12 godz.

Śnieg zajeżdżony – występuje

Zaspy, języki śniegowe lokalnie do 24 godz.

W miejscach wymienionych w kolumnie 2 – wszystkie rodzaje śliskości – do 12 godz.

 

W I standardzie będą odśnieżane drogi powiatowe:

 1. Bliżyn – Ubyszów – Majdów.
 2. Bliżyn - Sorbin – Odrowążek.
 3. Odrowąż – Szałas (na terenie gminy)
 4. Mroczków – Rędocin.

Pozostałe drogi powiatowe i gminne utrzymywane będą w II standardzie.

Gmina dysponuje następującym sprzętem:

 1. Pługopiaskarka Mercedes Benz 1417.
 2. Ciągnik MTZ z pługiem i piaskarką.
 3. Ciągnik Deutz Fahr z pługiem i piaskarką.
 4. Pługopiaskarka prywatnego przedsiębiorcy z terenu gminy.

W związku z powyższym liczymy na współpracę mieszkańców Gminy, a uwagi i potrzeby odśnieżania dróg prosimy kierować:

 1. w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy Bliżyn pod nr telefonu:
  41 25 41 104 wew. 39,
 2. w sytuacjach kryzysowych po godzinach urzędowania pod nr telefonu:
  537 680 655.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2023 - 2024, realizując wznowioną kampanię informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam. pod nazwą „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”, informujemy, że kolorowa wersja broszury informacyjnej dotyczącej czadu jest do pobrania na stronie głównej KP PSP w dziale Obszary Działania KP Prewencja Społeczna – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2023 – 2024”.

Poniżej przedstawiamy pakiet informacji poświęconych zagrożeniom związanym z zatruciami tlenkiem węgla (czadem).

Czym jest czad (tlenek węgla) i jak dochodzi do zatrucia? 

Czad (tlenek węgla) jest produktem ubocznym każdego procesu spalania – węgla w piecach kaflowych, drewna w kominkach, gazu w kuchenkach lub piecykach łazienkowych, paliwa w silniku samochodowym. Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może przedostać się do pomieszczeń mieszkalnych i spowodować zagrożenie dla życia ludzkiego.

Czad to bezwonny i bezbarwny gaz, którego ludzkimi zmysłami wykryć w powietrzu się nie da. Może być wszędzie, choć go nie widać ani nie czuć. To pierwsza cecha jego zabójczej natury. Druga, równie niebezpieczna, polega na jego wybitnej zdolności do łączenia się z hemoglobiną, transportującą tlen w ludzkim krwiobiegu. Rezultat braku życiodajnego tlenu w komórkach jest tylko jeden – śmierć.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są:

            Objawy lekkiego zatrucia tlenkiem węgla mogą do złudzenia przypominać symptomy niestrawności lub grypy. Wśród nich należy wymienić osłabienie, lekki ból głowy, mdłości i wymioty. Taka „lekko zaczadzona” osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że w jej krwi krąży tlenek węgla.

            Jeśli zatrucie nastąpiło podczas kąpieli w łazience z niesprawnym piecykiem gazowym i kiepską wentylacją, możemy nawet przypuszczać, że osłabienie wynika ze zbyt długiego leżenia w wannie z gorącą wodą i do głowy nam nawet nie przyjdzie, że jesteśmy o krok od śmierci.

 

01 KopiowanieW dniach 13-14 listopada Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie gościła  młodzież z klas 7 i 8 ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Uczniowie w ramach profilaktyki zintegrowanej brali udział w programie „Archipelag skarbów”. Koordynatorem warsztatów była pedagog szkoły w Bliżynie Beata Kusztal-Wrona. Realizacja działań była możliwa dzięki wsparciu GKRPA.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski