IMG 4078 KopiowanieKształceniowo-Integracyjne w Michniowie 9 lipca byli organizatorem wydarzenia pod nazwą „Muzyczne powitanie wakacji", W programie wystąpili Kapela „Scyzoryki” z Bliżyna (Adam Młodawski, Dariusz Figarski, Ryszard Kucewicz, Leszek Steć), Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, Zespół Pieśni i Tańca „Skokotliwi” z Mostek pod kierunkiem Małgorzaty Wyderskiej oraz zespół śpiewaczy „Michniowianie”.

Prawie 800 biegaczy stanęło na stracie 10 Półmaratonu Radomskiego Czerwca 1976 roku, który miał miejsce 26 czerwca 2022 roku w Radomiu.

Trasa tegorocznego biegu była bardzo wymagająca ale jego organizacja w ocenie biegaczy wzorowa.

Wśród finalistów znalazł się ponownie  mieszkaniec naszej gminy Andrzej Okła, który obronił we wspaniałym stylu zeszłoroczne pierwsze miejsce w kategorii M60, poprawiając swój dotychczasowy rekord życiowy i osiągając wyśrubowany wynik na 1h 30 minut i 46 sekund.

Pan Andrzej mimo skończonych 61 lat jest w szczytowej formie, którą szlifuje pod okiem swojego trenera w klubie Czarnecki Run Team.

Warto podkreślić że zawodnik który zajął drugie miejsce w kategorii M60 przybiegł na metę 10 minut później.

Nie ma mocnych na mistrza z Sorbina!

Gratulujemy sukcesu !

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów pomostowych przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP) oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Regulamin - całość

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski