01 Kopiowanie2 grudnia w Szkole Podstawowej w Odrowążku z inicjatywy dyrektora szkoły Mirosława Owczarka oraz nauczycieli Grażyny Gębskiej i Małgorzata Siek zorganizowano „Ogólnoszkolny Dzień Czytania Książki”. Na spotkanie przybyli wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys, radna Aneta Smulczyńska oraz rodzice z przewodniczącą rady rodziców Agnieszką Mościńską i skarbnik Katarzyną Bednarz.

W związku z organizacją spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego drugiego naboru na udzielenie voucherów na usługi doradcze w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” Operator Systemu Popytowego informuje o planowanym spotkaniu wśród przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Bliżyn - spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2019 r.

W załączeniu informacje szczegółowe.

0127 października 11 par małżeńskich z Gminy Bliżyn świętowało Jubileusz „Złotych Godów”. Przybyłych na tę niezwykłą uroczystość powitała zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Luiza Jurczyk-Kutryb. Medale za „Długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia.

0122 listopada w auli Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku - Kamiennej odbył się zorganizowany przez Zarząd i Radę Powiatu Skarżyskiego po raz pierwszy „Powiatowy Dzień Seniora”. Wzięło w nim udział około 500 osób – członków klubów seniora i rad seniorów z obszaru powiatu.

informator

    Archiwum

 

3

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski