Władze gminy dokładają wszelkich starań aby obciążenia z tytułu m.in. opłat za odbiór odpadów komunalnych dla naszych mieszkańców były jak najniższe. W związku z tym dokonuje się ciągłego monitoringu systemu odbioru odpadów w tym ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. W ostatnich miesiącach zanotowano spadek ilości odbieranych odpadów, a w związku z tym zmniejszyły się płatności za świadczenie usług. Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Mariusz Walachnia zdecydował o przeprowadzeniu ponownej kalkulacji kosztów i zaproponowanie takich stawek, które zapewnią bilansowanie się systemu. Informujemy, że od miesiąca maja 2023 roku obniżeniu po raz kolejny uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bliżyn. Przykładowo dla czteroosobowej rodziny będą to oszczędności w wysokości 240zł w skali jednego roku.

Nowa stawka miesięczna od maja 2023r. wynosi:
- 15 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw wyposażonych w kompostowniki,
- 17 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw bez kompostowników,
- 34 zł od osoby po stwierdzeniu braku prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów.

Kwoty powyższe należy wpłacać bez wezwania w kasie urzędu Gminy, u inkasenta lub
na wyodrębniony rachunek bankowy o nr: 84 8520 0007 2004 0010 5688 0061.

Opłatę za drugi kwartał (od kwietnia do czerwca) należy skalkulować w następujący sposób:
ilość osób x STARA stawka + 2 x ilość osób x NOWA stawka.

Przypominamy, że opłat należy dokonywać w następujących terminach:
- I rata do 15 marca,
- II rata do 15 maja,
- III rata do 15 września,
- IV rata do 15 listopada.

kiedysmieciSerdecznie zapraszamy Państwa do pobrania darmowej aplikacji dla mieszkańców Kiedy Śmieci. Aplikacja służy nie tylko do powiadamiania mieszkańców o terminach wywozów odpadów, ale również umożliwia wysyłanie wiadomości z gminy o różnych zdarzeniach np. przypomnieniach o płatnościach, przerwach w dostawie prądu itp. Aplikacja Kiedy Śmieci jest certyfikowana i dostępna w sklepach Google Play (telefony z Android) oraz AppStore (telefony Apple z systemem iOS) - linki do pobrania znajdziemy poniżej.

W aplikacji znajdziemy również zasady segregacji odpadów oraz informacje na temat działania PSZOK w naszej gminie.

Możesz również zaimportować harmonogram odbioru odpadów ze swojej miejscowości do swojego kalendarza (Google, Outlook, itp.).

Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane umieszczone w aplikacji były zgodne z aktualnie obowiązującym harmonogramem. W przypadku rozbieżności prosimy o informację.

google 1 440x130        apple 1 440x130

 

01 KopiowanieJuż po raz drugi w kwietnia w kościele parafialnym w Mroczkowie odbył się "Koncert Pieśni  Wielkopostnych”, w którym wystąpiło blisko pięćdziesięciu artystów. Jego pomysłodawcą i organizatorem był Wacław Pejas. Witając przybyłych ks. proboszcz Krzysztof Sieczka nawiązał do przypadającej 18. rocznicy śmierci Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. –Idźmy za nauczaniem Świętego Jana Pawła II i wprowadzajmy je w swoją codzienność – apelował ksiądz proboszcz.

01 KopiowanieNiedziela Palmowa nazywana jest również Niedzielą Męki Pańskiej. W Polsce jest kościelnym świętem od czasów średniowiecza. Jest to szósta niedziela Wielkiego Postu, która jest równocześnie ostatnią niedzielą przed świętami Wielkanocnymi. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Kościele w sposób szczególny. Na początku nabożeństwa palmy są błogosławione wodą święconą. Odczytywana jest także ewangelia o cierpieniu i śmierci Chrystusa. Następnie po poświęceniu palm wierni udają się do kościoła w procesji palmowej.

01 Kopiowanie30 marca w remizie OSP Mroczków na spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy przybyli członkowie Klubu Seniora oraz ich zaproszeni goście: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Łukomska oraz dzielnicowi Emil Sadza i Tomasz Berus. Przybyłych powitały przewodnicząca klubu Teresa Kwapisz oraz opiekunka Klubu Senior+ Grażyna Wanat. Życzenia złożyli obecnie na spotkaniu goście.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski