OSP Bliżyn

b1Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie według oficjalnych źródeł powstała w 1923 roku, jednak inne źródła mówią o roku 1910. Początkowo straż nosiła nazwę „Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej". Pierwsza siedziba znajdowała się na terenie obecnego „Polifarbu", a w tamtych czasach – odlewni, później w budynku byłego kina „Millenium". Założycielami straży byli Rott Józef, Fornal Konstanty, Ślęzak Władysław, Rott Antoni, Dziubiński Franciszek, sekretarz gminy Majewski Stanisława, Bernatek Stanisław. W tym czasie naczelnikiem straży został Drecki Bolesław – zawiadowca w odlewni.

 

W dniu 15 sierpnia 1934 r. został poświęcony sztandar Towarzystwa. Pierwszym wozem, był wóz konny, który obecnie znajduje się w Warszawie w Muzeum Pożarnictwa. Pompa z tego wozu stoi przed budynkiem Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej. Poświęcony był on 16 maja 1937 roku.

 

b2Natomiast 19 września 1943 r. została przejęta i poświęcona nowa remiza zwana „Bożnicą" – ponieważ był to stary pożydowski dom modlitw. W latach 1939-45 OSP była jedyną legalną organizacją w okresie okupacji niemieckiej w Generalnej Guberni. W tym czasie zdobyto pierwszą motopompę - zaczątek przyszłej motoryzacji.

 

Rok 1945 rok był czasem odbudowy. OSP pierwsza stanęła do odbudowy zniszczeń i uzupełnienia braków w wyposażeniu strażackim. W okolicach Wielkiej Wsi znaleziono poniemiecki samochód, który po remoncie stał się pierwszym samochodem strażackim. W roku 1947 w czerwcu do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęło podanie w sprawie zarejestrowania stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie" OSP w Bliżynie zobowiązała się do: udzielania pomocy i ratunku w razie pożaru lub innych klęsk, jak również w akcji pomocy biernej przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz w innych przypadkach przewidzianych.

 

b3W 1963 roku zaczęto budować nową remizę strażacką, tą samą, która stoi i służy nam do dzisiaj. Inwestorami bezpośrednimi byli: OSP Bliżyn, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Kielcach, inwestor naczelny – Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych.

 

W projektowanym budynku miały znajdować się dwa garaże, kancelaria komendy, sala wykładowa, pomieszczenia sanitarne WC z natryskiem i umywalnią, magazyn sprzętu, wieża wspinalna, pomieszczenia komunikacji wewnętrznej, magazyn materiałów pędnych.

 

Według stanu na dzień 31.12.2006 r. jednostka OSP w Bliżynie liczy 30 członków czynnych oraz 7 kobiet. Terenem działania jednostki jest teren gminy. Od 1995 roku jednostka została włączona do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego, w związku z czym może być dysponowana do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie całego kraju.

 

b4W listopadzie 1999 r. nastąpiło oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego samochodu strażackiego GBAM. Jesienią 2001 roku odbyło się przekazanie i poświęcenie sztandaru jednostki. Corocznie z okazji Dnia Strażaka – organizowane są Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze, w których jednostka z Bliżyna jest zawsze w ścisłej czołówce.

 

We wrześniu 1999 r nasza drużyna zakwalifikowała się na Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze i zajęła I miejsce. W czerwcu 2000 roku OSP brała udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W 2001 r. na zawody powiatowe pojechały dwie drużyny. W maju 2002 roku w czasie powodzi jednostka stanęła na wysokości zadania. Strażacy przebywali w ciągłej akcji po 36 godzin. Również w czasie wycieku substancji ropopochodnych OSP Bliżyn wraz innymi jednostkami ciężko i z poświęceniem całymi dniami wypompowywali truciznę.

 

 

b5Oprócz statutowych działań OSP Bliżyn pomaga w akcjach charytatywnych i sportowych. Podczas I Powiatowych Mistrzostw w Tenisie Stołowym OSP – nasz druh Wyrzykowski Norbert zajął I miejsce, w kategorii dziewcząt Magdalena Foks II miejsce, w kategorii seniorów Andrzej Banaszewski I miejsce i Paweł Żak II miejsce.

 

 

 

 

 

Zarząd OSP Bliżyn (2021 r) : Czesław Szmalec – prezes, Wojciech Gołębiewski – wiceprezes, naczelnik, Tomasz Szcześniak – wiceprezes, Michał Mróz – zastępca naczelnika, Jakub Reguła – sekretarz, Henryk Przygoda – skarbnik, Paweł Dymarczyk – gospodarz, Anna Gołębiewska – kronikarz oraz Paweł Żak – członek. Komisjia rewizyjna : Zbigniew Jedliński – przewodniczący oraz Sebastian Stronkowski – sekretarz oraz Artur Płatek – członek. 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski