WNIOSKI DLA MIESZKAŃCÓW

WNIOSEK o uzyskanie skierowania na zabieg bezpłatnej sterylizacji kota/psa w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn

WNIOSEK o uzyskanie skierowania na zabieg bezpłatnej sterylizacji kota/psa w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn

Wniosek w wersji docx

Wniosek w wersji pdf

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski