RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Podstawa prawna:  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96)

1sygnały

2

UWAGA: Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Na terenie Gminy Bliżyn sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być przekazywane w następujący sposób:

  • akustyczny system alarmowy – system syren;
  • środki masowego przekazu – TV, radio, internet, sieć telefoniczna komórkowa.

SYGNAŁY ALARMOWE

Ogłoszenie alarmu - sposób ogłoszenia:

sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut;

przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm  (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla (podać rejon);

 

Odwołanie alarmu - sposób ogłoszenia:

sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie  3 minut;

przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla (podać rejon).

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami - sposób ogłoszenia:

  • przez środki masowego przekazu–  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie (podać rejonokoło godz. (podać czasmoże nastąpić skażenie (podać rodzaj skażeniaw kierunku (podać kierunek).

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami - sposób odwołania:

  • przez środki masowego przekazu–  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia)  dla (podać rejon).

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami - sposób ogłoszenia:

  • przez środki masowego przekazu–  formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami - sposób odwołania:

  • przez środki masowego przekazu–  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia)  dla (podać rejon).

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - sposób ogłoszenia:

  • przez środki masowego przekazu–  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców).

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - sposób odwołania:

  • przez środki masowego przekazu–  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski dla (podać rejon).

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski