Kucębów

Plan Odnowy Miejscowości Kucębów na lata 2009-2016

 

Sołectwo Kucębów zamieszkuje 294 mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.) . Sołectwo położone w południowo –zachodniej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 7,8 km2. Sołtysem sołectwa Kucębów jest p. Jarosław Bednarz.

 

Historia

 

Nazwa Kucębów pochodzi podobno od pierwszego mieszkańca tej okolicy - Kuceba.

 

W 1789 roku mieszkańcy Kucębowa odwozili dziesięcinę do kościoła w Odrowążu, w tym samym roku liczba mieszkańców wynosiła 15. Największy przyrost ludności w gminie nastąpił od 1932 do 1940 roku, kiedy to przybyło 2505 osób.

 

Warunki naturalne i gospodarka

 

Gleby na terenie Kucębowa są nieurodzajne i tylko ich część jest wykorzystywana rolniczo a resztę obecnie stanowią nieużytki. Przed II wojną światową i tuż po niej wszystkie te ziemie były wykorzystywane rolniczo i stanowiły podstawę utrzymania ludności.

 

Oświata 

Przed wojną istniała szkoła 4-klasowa, która mieściła się w prywatnym domu w Kucębowie Dolnym.. Pracował w niej jeden nauczyciel. Najpierw p. Popiołowa, a później pan Wolak. W czasie wojny zażądano od niego oddania map szkolnych. Ponieważ tego nie zrobił został zastrzelony przez Niemców na polu podczas ucieczki, wtedy to szkoła przestała funkcjonować. Po wojnie początkowo otworzono szkołę w prywatnym domu w Kucębowie Górnym, a w 1948 r w czynie społecznym przewieziono z Samsonowa i wybudowano w Kucębowie Dolnym barak z przeznaczeniem na szkołę. Była to pełna szkoła najpierw 7 a później 8 –klasowa. Pierwotnym jej kierownikiem była p. Eugenia Kulińska, a potem Zygmunt Warszawa, Marian Bartosik i Adam Szyszka. W 1975 r. obniżono stopień organizacyjny tej szkoły pozostawiając na miejscu klasy 0-3, a resztę dzieci dowożono do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Odrowążu, a następnie w Bliżynie. Jako punkt filialny szkoła w Kucębowie istniała do końca 1991 roku.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski