Nowki

Sołectwo Nowki zamieszkuje 79 mieszkańców (stan na 31.12.2021 r). Sołectwo położone w zachodniej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 1,7 km2. Sołtysem sołectwa Nowki jest p. Zuzanna Krzepkowska.

 

Wieś powstała pod koniec XVIII w. Jej nazwa nawiązuje do wyrazu pospolitego „nowek" , oznaczającego dawnej miejsce po wykarczowanym lesie. Pierwsi osadnicy mieszkali w zbudowanych przez siebie czworakach ustawionych w kształcie krzyża, wschód - zachód i północ- południe. Był to szlak pieszych wędrówek z zachodu od Krasnej, Gosania przez Nowki, Gilów, Bliżyn.

 

Ludzie w poszukiwaniu pracy i chleba wędrowali do fabryk i hut. Latem, z kosami i grabiami, na pola i łąki dziedzictwa bliżyńskiego. Pod koniec XVIII wieku, przy spisywaniu i rejestrowaniu ludności i miejscowości, mieszkało tam już kilka rodzin. W 1854 roku Nowki zamieszkiwało 81 osób.

 

Wieś Nowki były założone na terenie trudno dostępnym, otoczonym od północy i zachodu lasami a od południa i wschodu rozlewiskami wodnymi i rzeką Kuźniczką. Pomiędzy rzeką a wsią były aż 3 jeziora, które stopniowo były osuszane.

 

Wieś z „czworaków" została „wyprostowana" dopiero po uwłaszczeniu ukazem carskim w drugiej połowie XVIII wieku. Na początku drogi dojazdowej do wsi nie było z żadnej strony.

 

Przez długie lata Nowki należały do gminy i parafii Odrowąż. Po II wojnie światowej przynależność Nowek zmieniała się i gdy w Sorbinie utworzono Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej to Nowki zostały przyłączone do Sorbina a później do Bliżyna i tak pozostało do dziś.

 

Funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, posiadająca swoją remizę.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski