OSP Mroczków

Rys historyczny

 

m1Wiosną 1959 roku na zebraniu wiejskim we wsi Mroczków powiat Końskie poruszono sprawę założenia jednostki straży pożarnej. Inspiratorem założenia OSP byli Adamczyk Stanisław, Wąsowski Ludwik, Nowek Antoni, Lisowski Zdzisław, Berus Jan, Bąk Henryk i Osóbka Antoni. Na zebraniu tym sporządzili wniosek do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Po niedługim czasie został on pozytywnie rozpatrzony, co zadecydowało o powołaniu OSP w Mroczkowie.


W roku 1960 jednostce przyznano motopompę M-200 wraz z osprzętem. Na początku sprzęt ten był przechowywany w budynkach gospodarczych tutejszych strażaków ochotników a do pożarów jeździli zaprzęgiem konnym. Dopiero po wybudowaniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Mroczkowie, cały sprzęt przeniesiono do wydzielonego pomieszczenia. Strażacy uczestniczyli w licznych jak na owe czasy akcjach gaszenia pożarów, które powstawały w drewnianych gospodarstwach mieszkańców.


m2W roku 1965 rozpoczęto budowę obecnie stojącej strażnicy, a do użytku oddano ją dopiero w 1970 roku i została wybudowana w czynie społecznym. Pierwszym prezesem OSP Mroczków został druh Adamczyk Stanisław, który sprawował władzę od 1960 roku do 1971 roku. Następnie władzę sprawowali druhowie: Garczyk Jan od 1971 do 1974 roku, Wąsowski Ludwik od 1974 do 1985 roku, Sztab Jan od 1985 do 1991 roku, Bąk Bogusław od 1991 do 1996 roku, Sztab Jan od 1996 roku i dalej pozostał prezesem OSP w Mroczkowie. Przez wiele lat jednostka działała prewencyjnie sprawdzając okoliczne gospodarstwa w zakresie stanu ppoż. I BHP przy : omłotach, wykopkach i innych pracach w gospodarstwach. Jednostka aktywnie brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych w drugiej połowie lat 70 ubiegłego wieku do lat 90 na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim, gdzie zajmowała czołowe miejsca.

 

m3W latach 1990-2004 jednostka sporadycznie uczestniczyła w zawodach sportowo- pożarniczych i działaniach ppoż. Po rekonstrukcji jednostki wynikającej z mobilizacji druhów od roku 2004 jednostka ponownie aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach pożarniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, organizuje festyny rodzinne dla mieszkańców, występy zespołów ludowych itp.

 

W październiku 2005 roku jednostka została przekształcona z typu M na S i otrzymała samochód pożarniczy GBAM. Obecnie posiada MDP chłopców i dziewcząt oraz drużynę seniorów OSP. Drużyny te zajmują czołowe miejsca w zawodach gminnych jak i powiatowych.

 

Zarząd OSP Mroczków – od 2000 r.
Prezes – Sztab Jan
Naczelnik – Adamczyk Mariusz,
Wiceprezes – Sustak Piotr
Skarbnik – Sztab Piotr
Sekretarz – Bąk Bogusław
Gospodarz – Sieczka Dariusz

 

Remont strażnicy w 2003 roku

 

m4

Zarząd OSP w Mroczkowei intensywnie rozpoczął prace nad modernizacją i rekonstrukcją jednostki. Po rozmowie z Wójtem Gminy Tomaszem Rokitą, Rada Gminy i PZU w Skarżysku–Kamiennej zostały przydzielone pieniądze na remont strażnicy. Po otrzymaniu dotacji druhowie przystąpili do modernizacji strażnicy.

 


Wykonano następujące prace remontowe i budowlane: elewacja ¾ budynku, posadzka dużej sali, pomieszczenie socjalno-sanitarne, modernizacja zewnętrznych schodów budynku i budowa wewnętrznych, wykonanie instalacji: grzewczej, gazowej i wodnej, budowa szamba. Wartość prac społecznych wykonanych przez druhów wyniosła ok. 5000 zł.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski