Górki

Górki zamieszkuje 409 mieszkańców.(stan na 31.12.2018r.) Sołectwo położone w północno-zachodniej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 7,8 km2. Sołtysem sołectwa Górki w kadencji 2015-2019 jest p. Adam Misiowiec.

 

Miejscowość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i tym samym posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki.

 

Gleby występujące na obszarze gminy zalicza się do gleb słabych pod względem ich przydatności rolniczej. Dominują gleby klas V i VI zajmujące ponad 80% powierzchni użytków rolnych.

 

Do surowców mineralnych występujących w miejscowości Górki zalicza się złoże piasków o zasobach 1534 tony.

 

Historia

 

W 1790 roku w zarejestrowano 27 mieszkańców Górek. Są to pierwsze zapiski dotyczące wsi, stąd wniosek ze wieś powstała niewiele wcześniej.

 

Dane dotyczące ilości domów i ludności Górek w latach 1822-1870

 

Rok Domy Ludność
1822 4 18
1844 4 18
1870 8 56

  

Istnieją zapiski z roku 1887 a później 1888 o powstałym konflikcie mieszkańców Górek z ówczesnym proboszczem Bliżyna księdzem W. Cyriańskim. Konflikt dotyczył przyłączenia Górek do parafii Bliżyn. Początkowo mieszkańcy Górek chcieli należeć do parafii Bliżyn, podpisali petycję do ks. Biskupa o przyłączenie ich dla Bliżyna. Kiedy jednak w Bliżynie organizował się cmentarz, kiedy trwała budowa plebani, kiedy mówiono o budowie nowego kościoła – mieszkańcy Górek doszli do wniosku, że lepiej będzie przyłączyć się znowu do Odrowąża. W 1946 r. Górki zamieszkiwało 398 mieszkańców, a wieś jako jedna z 16 gromad wchodziła w skład gminy Bliżyn.

 

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski