Wójt Gminy Bliżyn na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1812 ze zm.) ogłasza możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Przyroda Bliżyna i okolic- cykl rodzinnych wycieczek przyrodniczych.”
W dniu 27 stycznia 2023 r. do Urzędu Gminy Bliżyn wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Płaczków-Piechotne 51A 26-120 Bliżyn na realizację zadania publicznego w zakresie: ekologia o ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo.
Ofertę zamieszcza się:
• w Biuletynie Informacji Publicznej,
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn
• na stronie internetowej Gminy Bliżyn: www.blizyn.pl
Uwagi dotyczące złożonej oferty realizacji zadania publicznego można składać pisemnie w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Uwagi należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia w jeden z następujących sposobów:
• pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Bliżyn , ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bliżyn

Formularz uwag - wersja edytowalna docx

Formularz uwag - wersja pdf

Oferta Stowarzyszenia Przyrodników OSTOJA

 Ogłoszenie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski