00-0pomnik01W sierpniu 1944 roku w Mroczkowie z rąk Kałmuków z Niemieckich Formacji Policyjnych zginęło 11 osób. 19 października na miejscowym cmentarzu odsłonięty został pamiątkowy obelisk upamiętniający te tragiczne wydarzenia. Najpierw ks. Krzysztof Sieczka odprawił mszę św. w intencji ofiar, później dokonano odsłonięcia obelisku i jego poświęcenie. Autorami tej inicjatywy są Roman Lis i Stefan Jędrzejczyk.

 

00-0roz01W piątek 16 października ulicami już po raz VI przeszedł VI Marsz Różowej Wstążeczki. Marsz promował profilaktykę raka piersi. Wzięły w nim udział uczennice Gimnazjum w Bliżynie: Ewelina Głodowska, Alicja Gałka i Dorota Żak pod opieką Irminy Młodawskiej. Ewelina zajęło II miejsce w rozstrzygniętym tego dnia konkursie plastycznym.

00-0jubileusz-klubu8 października klub świętował jubileuszu 5. lecia powstania. Rozpoczęto Mszę św., którą w kościele św. Rocha w Mroczkowie odprawił ks. Krzysztof Sieczka. Nabożeństwo uświetnił Chór Klubu Seniora, a po jego zakończeniu jubilatom proboszcz ofiarował prezent w postaci obrazu. Dalsza część obchodów odbyła się w remizie strażackiej, gdzie przybyłych w imieniu organizatorów powitali Wacław Pejas oraz Leszek Adamczyk.

 

00-0denodro01-Nauczycielu. Bądź! Bądź zawsze, kiedy potrzebują Was uczniowie - mówił dyrektor Mirosław Owczarek do nauczycieli SP w Odrowążku podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia pedagogom i pracownikom oświaty złożył również wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodnicząca rady rodziców Elżbieta Woźniak oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

 

00-0den-mro01Dziś w SP w Mroczkowie miała miejsce podwójna uroczystość - akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (którą przygotowała Magdalena Biegaj) oraz ślubowanie 18. uczniów klasy pierwszej, której wychowaczynią jest Beata Woźniak. Życzenia i gratulacje uczniom składali wójt gminy Mariusz Walachnia oraz dyrektor szkoły Sylwester Koziński. Wójt wręczył również nagrody z okazji DEN dla dyrektora oraz Agnieszki Witkowskiej, dyrektor nagrodami uhonorował pedagogów. Pożegnano także odchodzącą na emertyturę Julitę Wrońską.

00-0denblizyn01Wszystkiego najlepszego! - tymi dwoma wyrazami krótko, ale zwięźle uczniowie Zespołu Szkół w Bliżynie przekazali życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas dzisiejszej akademii. Życzenia składali również dyrektor szkoły Józef Nowak nagradzając najlepszych pedagogów oraz wójt gminy Mariusz Walachnia, który nagrodził dyrektorów. Uroczystość poprowadzona przez Michalinę Okłę połączona była ze śłubowaniem uczniów klas pierwszych.

 

00-0hub01Poświęcenie kapliczki św. Huberta - patrona myśliwych i leśników  oraz okolicznościowego obelisku było kulminacyjnym momentem tegorocznych obchodów Hubertusa, które 10 października odbyły się w lasach Świniej Góry. Mszę św. w ich intencji odprawił ks. Robert Białkowski, a wzięli w niej leśnicy, myśliwi i ich rodziny oraz wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski