00-0aaospwolow01Ten rok jest wyjątkowy dla druhów z naszych Ochotniczych Straży Pożarnych – minęła 5.letnia kadencja obecnych władz, obecnie wybierane są nowe zarządy na poziomie jednostek, potem zarządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. U nas cykl zebrań wyborczych rozpoczęli druhowie z OSP Wołów w dniu 30 stycznia, a swą obecnością zaszczycili go:

Harmonogram i kryteria naboru


do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bliżyn na rok szkolny 2016/2017.

 

Nabór do przedszkoli


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

mroczkow zmiana

UWAGA ! ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA UROCZYSTOŚCI

 

 

Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy
AK „Szaracy" w Skarżysku-Kamiennej
oraz
Wójt Gminy Bliżyn
zapraszają
w niedzielę 31 stycznia 2016 r.

na uroczystości upamiętniające 69. rocznicę mordu dokonanego przez UB na Marianie Janduła - żołnierzu AK oraz 72 rocznicy pacyfikacji rodzin Janasów i Dobrowolskich dokonanej przez Niemców a także poległych w walce partyzantów „Robota" Jana i Stefana Majewskich.

Program uroczystości:
11.00 – uroczystości złożenia wieńców i zapalenia zniczy w miejscu kaźni rodzin Janasów i Dobrowolskich
11.30 – Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mroczkowie
12.30 – złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przy pomniku Mariana Janduły

 

00-0aaajax01W dniach 21-22 stycznia w Skarżysku - Kamiennej odbył się II Halowy Turniej  Piłki Nożnej Ferie z Kamienną 2016. W turnieju  udział wzięło 20 drużyn. W kategorii juniorów najlepsza okazała się ekipa Ajax Kościelne, drugie miejsce zajęła drużyna z Bliżyna ulegając w finale zwycięzcy 0:2.

00-0aatenispuchar01W dniu 23.01.2016 w Zespole Szkół w Bliżynie odbył się turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Bliżyn. Turniej rozegrano w dwóch kat. wiekowych od 15 do 40 lat i ponad 40 lat. Rywalizowano systemem każdy z każdym. Dziękujemy Wójtowi Gminy Mariuszowi Walachni za ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych, który wręczył zwycięzcom obu kategorii.

00-0aarajd0116 stycznia grupa 17. członków Szkolnego Klubu Turystycznego w Bliżynie wzięła udział w XXIX Rajdzie Zimowym zorganizowanym przez konecki oddział PTTK oraz Klub Turystyki Aktywnej Pasat. Na starcie imprezy, którą wyznaczono w biurze PTTK, zameldowało się 160. piechurów. Opiekunem naszej grupy byli Tomasz Durlik i Grzegorz Jędrzejczyk.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski