Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie jest organizatorem zaplecza handlowego i gastronomicznego podczas imprezy „Przystań Bliżyn 2014". Impreza odbędzie się w dniu 22 czerwca 2014 r. w godz. 14.00 – 22.00.
W związku z powyższym przyjmujemy oferty na zorganizowanie zaplecza gastronomicznego (katering) i parku rozrywki (urządzenia rekreacyjne) dla dzieci i dorosłych.

UWAGA:


Oferty dot. zaplecza gastronomicznego (kateringu) i parku rozrywki proszę składać do 25 kwietnia 2014 r. pocztą, e-mail, lub osobiście do GOK w Bliżynie.

 

W ofercie kateringowej należy podać szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży, ilość miejsc siedzących (min.500), kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz cenę placowego.

 

W ofercie park rozrywki należy podać urządzenia jakie wystawi oferent, kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o posiadanych atestach urządzeń oraz cenę placowego.

Obie oferty są niezależne od siebie.

 

Wybrany oferent zostanie powiadomiony do 30 kwietnia 2014 r.

 

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Staszica 16 d
26-120 Bliżyn
tel/fax 41 25 41 676
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski