otwpW dniu 20 marca 2014r. w Zespole Szkół w Bliżynie odbył się kolejny, 22 finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej (XXXVII edycja na szczeblu krajowym) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

 

W szczególności zaś służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

W bliżyńskim finale wzięła udział rekordowa ilość 33 uczestników reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy oraz gimnazjum. Prace konkursowe oceniała komisja, której przewodniczył mł.bryg. Michał Ślusarczyk z Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kam.  

 

W finale gminnym zwyciężyli:

 

Szkoły podstawowe:

 

  1. Supierz Łukasz – SP Sorbin
  2. Domagała Dariusz – SP Sorbin
  3. Żarski Patryk – SP Mroczków

 

Gimnazjum:

 

  1. Rożek Dawid
  2. Zygmunt Hubert
  3. Bieniek Kacper

 

Zdaniem Zdzisława Kuźdub – Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, członka komisji konkursowej, wysoki poziom wiedzy pożarniczej zaprezentowali zwłaszcza zwycięzcy w kategorii gimnazjalnej, w której triumfator uzyskał 18 pkt. na 20 możliwych do zdobycia. W zakończeniu i posumowaniu turnieju udział wzięli: Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, Józef Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie i jego zastępca Ewa Kabała oraz nauczyciele-opiekunowie uczniów biorących udział w turnieju. Zwycięzcy turnieju zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu turystyczno – sportowego, ufundowanego przez Urząd Gminy w Bliżynie. Zwycięzcy eliminacji gminnych będą reprezentować swoje szkoły i Gminę Bliżyn w finale powiatowym, który odbędzie 4 kwietnia 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku - Kam.

 

Organizatorzy eliminacji gminnych pragną tą drogą serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Józefowi Nowakowi, za świetnie wykonaną po raz kolejny rolę gospodarza finału gminnego i serdeczne przyjęcie uczestników oraz Pani Halinie Fidor – nauczycielce SP Sorbin, która od pierwszej edycji turnieju organizowanego na terenie Gminy Bliżyn, czynnie uczestniczy w nim przygotowując uczniów do udziału, z dużymi sukcesami.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski