0Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michnowie zaprosiło mieszkańców Bodzentyna do Zagrody Cześnikiewiczów w Bodzentynie na widowisko „Obrzęd weselny” w reżyserii Adama Młodawskiego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” oraz mieszkańców Sorbina. Kierownikiem zespołu jest Halina Fidor, kierownikiem muzycznym Dariusz Figarski.

Przed przedstawieniem nastąpił przemarsz orszaku weselnego wraz z kapelą z Rynku Górnego do Zagrody Cześnikiewiczów. Orszakowi licznie towarzyszyli mieszkańcy Bodzentyna i okolicy oraz turyści goszczący w miasteczku. 

Na miejscu, uczestników widowiska w imieniu organizatorów powitała prowadząca wydarzenie, dr Justyna Staszewska, kustosz z Mauzoleum w Michniowie. Wśród gości byli: reprezentująca  dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzynę Korus kierownik Działu Promocji i Marketingu MWK Beata Ryń, Magdalena Kopeć – kierownik Działu Edukacyjno-Historycznego Mauzoleum, burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dominik Dudek oraz dyrektor Biblioteki im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury Ewa Kołomańska.

O godz. 18.00 rozpoczęło się widowisko obrzędowe, który zostało z entuzjazmem przyjęte przez ponad 130 osobową publiczność. Przygotowane miejsca zostały wypełnione do ostatniego.

Po przedstawieniu odbył się degustacja tradycyjnych, wiejskich potraw regionalnych, następnie potańcówka z kapelą „Bliżyńskie Scyzoryki”.

Organizatorzy dziękują:

- Zespołowi Pieśni i Tańca „Sorbin” za fantastyczny wstęp;

- dyrektor MWK Katarzynie Korus za sfinansowanie przedstawienia;

- burmistrzowi MiG Bodzentyn Dominikowi Dudkowi za wsparcie organizacyjne i udział w wydarzeniu,

- Ewie Kołomańskiej, dyr. Biblioteki im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury
w Bodzentynie, za nieodpłatne udostępnienie nagłośnienia, namiotów, ławek
i krzeseł. Liczymy zarazem na wsparcie pani dyrektor przy organizacji kolejnych wydarzeń w Zagrodzie;

- Kamilowi Wilkoszowi za obsługę nagłośnienia i akustykę,

- Policji i OSP za zabezpieczenie trasy przemarszu korowodu,

- pracownikom Działu Technicznego Parku Etnograficznego w Tokarni za wykonanie podestu, który będzie służył organizacji kolejnych naszych wydarzeń.

1S9A8779 Kopiowanie

1S9A8780 Kopiowanie

1S9A8793 Kopiowanie

1S9A8795 Kopiowanie

1S9A8797 Kopiowanie

1S9A8798 Kopiowanie

1S9A8799 Kopiowanie

1S9A8800 Kopiowanie

1S9A8801 Kopiowanie

1S9A8804 Kopiowanie

1S9A8807 Kopiowanie

1S9A8811 Kopiowanie

1S9A8815 Kopiowanie

1S9A8817 Kopiowanie

1S9A8820 Kopiowanie

1S9A8828 Kopiowanie

1S9A8830 Kopiowanie

1S9A8836 Kopiowanie

1S9A8838 Kopiowanie

1S9A8840 Kopiowanie

1S9A8841 Kopiowanie

1S9A8845 Kopiowanie

1S9A8847 Kopiowanie

1S9A8848 Kopiowanie

1S9A8849 Kopiowanie

1S9A8850 Kopiowanie

1S9A8851 Kopiowanie

1S9A8854 Kopiowanie

1S9A8859 Kopiowanie

1S9A8860 Kopiowanie

1S9A8861 Kopiowanie

1S9A8865 Kopiowanie

1S9A8866 Kopiowanie

1S9A8867 Kopiowanie

1S9A8869 Kopiowanie

1S9A8872 Kopiowanie

1S9A8873 Kopiowanie

1S9A8875 Kopiowanie

1S9A8876 Kopiowanie

1S9A8884 Kopiowanie

1S9A8886 Kopiowanie

1S9A8887 Kopiowanie

1S9A8889 Kopiowanie

1S9A8893 Kopiowanie

1S9A8896 Kopiowanie

1S9A8898 Kopiowanie

1S9A8899 Kopiowanie

1S9A8907 Kopiowanie

1S9A8908 Kopiowanie

1S9A8914 Kopiowanie

1S9A8925 Kopiowanie

1S9A8927 Kopiowanie

1S9A8930 Kopiowanie

1S9A8932 Kopiowanie

1S9A8937 Kopiowanie

1S9A8938 Kopiowanie

1S9A8940 Kopiowanie

1S9A8943 Kopiowanie

1S9A8946 Kopiowanie

1S9A8950 Kopiowanie

1S9A8951 Kopiowanie

1S9A9068 Kopiowanie

1S9A9071 Kopiowanie

1S9A9072 Kopiowanie

1S9A9075 Kopiowanie

1S9A9077 Kopiowanie

1S9A9078 Kopiowanie

1S9A9080 Kopiowanie

1S9A9087 Kopiowanie

1S9A9090 Kopiowanie

1S9A9095 Kopiowanie

1S9A9102 Kopiowanie

1S9A9106 Kopiowanie

1S9A9109 Kopiowanie

1S9A9112 Kopiowanie

1S9A9117 Kopiowanie

1S9A9120 Kopiowanie

1S9A9122 Kopiowanie

1S9A9123 Kopiowanie

1S9A9125 Kopiowanie

1S9A9128 Kopiowanie

1S9A9130 Kopiowanie

1S9A9132 Kopiowanie

1S9A9137 Kopiowanie

1S9A9140 Kopiowanie

1S9A9141 Kopiowanie

1S9A9142 Kopiowanie

1S9A9144 Kopiowanie

1S9A9146 Kopiowanie

1S9A9147 Kopiowanie

1S9A9148 Kopiowanie

1S9A9150 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski