W dniu 11.06.2024 r. Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia  podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn: " Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeście - Bugaj w rejonie drogi krajowej nr 42". W ramach umowy zostanie opracowany projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi. 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski