Wójt Gminy Bliżyn informuje, iż odśnieżanie dróg gminnych oraz powiatowych znajdujących się na terenie gminy Bliżyn, jak również  usuwanie śliskości dróg na terenie w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2023/2024, będzie prowadzane w ramach zasobów własnych Gminy.

Gmina Bliżyn na podstawie nowego porozumienia z Powiatem Skarżyskim przejmuje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Bliżyn według następujących standardów:

 

Standard

 

Opis warunków ruchu na jezdni

Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawisk powodujących śliskość

1

2

3

4

I

Jezdnia odśnieżona na całej długości

Jezdnia posypywana na całej długości

Śnieg luźny do 4 godz.

Błoto pośniegowe – do 6 godzin

Śnieg zjeżdżony – cienka warstwa nie utrudniająca ruchu

Wszystkie rodzaje śliskości – do 6 godzin

II

Jezdnia odśnieżona na całej długości

Zjawiska powodujące śliskość usunięte na:

- skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni twardej,

- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,

- odcinkach o pochyleniu większym niż 4%,

- przystankach autobusowych,

- na zakrętach i łukach dróg,

- innych miejscach ustalonych przez zamawiającego

Śnieg luźny do 10 godz.

Błoto pośniegowe – do 12 godz.

Śnieg zajeżdżony – występuje

Zaspy, języki śniegowe lokalnie do 24 godz.

W miejscach wymienionych w kolumnie 2 – wszystkie rodzaje śliskości – do 12 godz.

 

W I standardzie będą odśnieżane drogi powiatowe:

 1. Bliżyn – Ubyszów – Majdów.
 2. Bliżyn - Sorbin – Odrowążek.
 3. Odrowąż – Szałas (na terenie gminy)
 4. Mroczków – Rędocin.

Pozostałe drogi powiatowe i gminne utrzymywane będą w II standardzie.

Gmina dysponuje następującym sprzętem:

 1. Pługopiaskarka Mercedes Benz 1417.
 2. Ciągnik MTZ z pługiem i piaskarką.
 3. Ciągnik Deutz Fahr z pługiem i piaskarką.
 4. Pługopiaskarka prywatnego przedsiębiorcy z terenu gminy.

W związku z powyższym liczymy na współpracę mieszkańców Gminy, a uwagi i potrzeby odśnieżania dróg prosimy kierować:

 1. w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy Bliżyn pod nr telefonu:
  41 25 41 104 wew. 39,
 2. w sytuacjach kryzysowych po godzinach urzędowania pod nr telefonu:
  537 680 655.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski