W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2023 - 2024, realizując wznowioną kampanię informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam. pod nazwą „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”, informujemy, że kolorowa wersja broszury informacyjnej dotyczącej czadu jest do pobrania na stronie głównej KP PSP w dziale Obszary Działania KP Prewencja Społeczna – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2023 – 2024”.

Poniżej przedstawiamy pakiet informacji poświęconych zagrożeniom związanym z zatruciami tlenkiem węgla (czadem).

Czym jest czad (tlenek węgla) i jak dochodzi do zatrucia? 

Czad (tlenek węgla) jest produktem ubocznym każdego procesu spalania – węgla w piecach kaflowych, drewna w kominkach, gazu w kuchenkach lub piecykach łazienkowych, paliwa w silniku samochodowym. Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może przedostać się do pomieszczeń mieszkalnych i spowodować zagrożenie dla życia ludzkiego.

Czad to bezwonny i bezbarwny gaz, którego ludzkimi zmysłami wykryć w powietrzu się nie da. Może być wszędzie, choć go nie widać ani nie czuć. To pierwsza cecha jego zabójczej natury. Druga, równie niebezpieczna, polega na jego wybitnej zdolności do łączenia się z hemoglobiną, transportującą tlen w ludzkim krwiobiegu. Rezultat braku życiodajnego tlenu w komórkach jest tylko jeden – śmierć.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są:

            Objawy lekkiego zatrucia tlenkiem węgla mogą do złudzenia przypominać symptomy niestrawności lub grypy. Wśród nich należy wymienić osłabienie, lekki ból głowy, mdłości i wymioty. Taka „lekko zaczadzona” osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że w jej krwi krąży tlenek węgla.

            Jeśli zatrucie nastąpiło podczas kąpieli w łazience z niesprawnym piecykiem gazowym i kiepską wentylacją, możemy nawet przypuszczać, że osłabienie wynika ze zbyt długiego leżenia w wannie z gorącą wodą i do głowy nam nawet nie przyjdzie, że jesteśmy o krok od śmierci.

 

Podstawowe zasady ABC ustrzegające przed zatruciem tlenkiem węgla to:

 1. Posiadanie prawidłowo wykonanej instalacji kominowej i wentylacyjnej;
 2. Zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza i swobodnego odpływu spalin;
 3. Właściwa eksploatacja urządzeń gazowych i zapewnienie ich odpowiedniego stanu technicznego.

Jak ratować poszkodowanego?

 • powiadom Pogotowie Ratunkowe i Państwową Straż Pożarną,
 • jak najszybciej wynieś poszkodowanego na świeże powietrze z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję przeprowadzi Straż Pożarna dysponująca odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe!!!),
 • rozluźnij poszkodowanemu ubranie ale nie rozbieraj aby nie nastąpiła zbyt duża utrata ciepła,
 • jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha natychmiast przystąp do sztucznego oddychania i masażu serca.

 

Głównymi przyczynami zatruć tlenkiem węgla są?

 • niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe (szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach, w którym następuje spalanie gazu lub innych paliw).
 • najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers,
 • niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Jak zabezpieczyć się przed tlenkiem węgla (czadem)? 

 • nie zaklejać kratek wentylacyjnych ani okien,
 • dokonywać regularnych przeglądów przewodów kominowych,
 • warto również pomyśleć o zakupie specjalnego czujnika tlenku węgla, który w porę ostrzeże nas przed wydobywającym się tlenkiem węgla.

str 1

str 2

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski