1 KopiowanieNasze placówki oświatowe w piękny sposób obchodziły Narodowe Święto Niepodległości. Odbyły się uroczyste akademie, śpiewano pieśni patriotyczne, ale nie zabrakło też humoru. Poniżej relacje z Mroczkowa, Sorbina i Bliżyna.

 

Akademia w Mroczkowie

„Polska flaga” -  tym utworem rozpoczął się w dniu 10.11.2023r. w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.  Został on przygotowany przez uczniów kl. 6 i 8 pod opieką Agnieszki Witkowskiej, Moniki Dobrowolskiej oraz Joanny Kalugi.

Apel składał się z dwóch części. Pierwsza oficjalna poświęcona była polskim symbolom narodowym oraz opowiadała o dziejach Polski od utracenia aż do odzyskania niepodległości. Druga z humorem  przedstawiała studio telewizyjne, w którym zaproszeni goście: muzyk, leśniczy, pan od historii, poetka oraz uczennica  odpowiadali na pytanie: „Czym dla mnie jest Ojczyzna?”. W te role wcielili się uczniowie. Całość dopełniały piosenki w wykonaniu Julii Zagulskiej z kl. 4 oraz Gabrieli  Pisiakowskiej i Mai  Bilskiej z kl.7. Również dyrektor Sylwester Koziński oraz Izabela Celińska pięknie opowiadali o swojej miłości do Ojczyzny. 

Na koniec wystąpili uczniowie kl. O, którzy pod opieką Agnieszki Połeć wykonali piosenkę pt. „To moja Polska”.

Agnieszka  Witkowska

Zdjęcia – Monika Dobrowolska

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie

7 Kopiowanie

8 Kopiowanie

9 Kopiowanie

10 Kopiowanie

11 Kopiowanie

12 Kopiowanie

13 Kopiowanie

14 Kopiowanie

15 Kopiowanie

16 Kopiowanie

17 Kopiowanie

Obchody w SP Sorbin

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z udziałem najmłodszych uczniów. Święto to przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

W tym dniu wspominaliśmy tych, którzy przelali krew za Ojczyznę w czasie zaborów, powstań narodowych i walk o granice II Rzeczypospolitej.

Nasza szkoła wzięła  udział w akcji „Szkoła do hymnu!”. Pokazaliśmy, poprzez wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, że w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.

R.M.

18 Kopiowanie

19 Kopiowanie

21 Kopiowanie

22 Kopiowanie

23 Kopiowanie

24 Kopiowanie

25 Kopiowanie

Narodowe Święto Niepodległości w SP Bliżyn

W 1918 roku, 11 listopada, nasza ojczyzna po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. 

Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono, by uczcić rocznicę wskrzeszenia Państwa Polskiego, które po latach niewoli stało się niepodległe i wolne od zaborców.

Kolejna, 105. Rocznica Odzyskania Niepodległości, uświadamia nam, że jest to najważniejszy dzień w historii naszego kraju. 

W związku z tym, dnia 10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel, przygotowany przez uczniów kl. 6-7 pod kierunkiem Niny Kamińskiej, Magdaleny Jaworskiej, Łukasza Pietrzyka oraz gościnnie kl.3 pod kierunkiem Grażyny Kij. Dekorację przygotowała Patrycja Stępnik. Apel uświetniły wiersze oraz utwory patriotyczne.

W części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk, który podkreślił ważność tego wydarzenia, podziękował Inspektor Oświaty Iwonie Solarz za przybycie oraz uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

Magdalena Jaworska

26 Kopiowanie

27 Kopiowanie

28 Kopiowanie

29 Kopiowanie

30 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski