01Tradycyjnie w dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym zbierano pieniądze na remont Kościółka Świętej Zofii. Kwestę zorganizowali: Parafialny Zespół Caritas, Gmina Bliżyn, Rada Gminy Bliżyn, Rada Parafialna, Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie oraz Szkoła Podstawowa w Bliżynie.

 IMG 9177 Kopiowanie

IMG 9178 Kopiowanie

IMG 9181 Kopiowanie

IMG 9182 Kopiowanie

IMG 9183 Kopiowanie

IMG 9184 Kopiowanie

IMG 9187 Kopiowanie

IMG 9188 Kopiowanie

IMG 9189 Kopiowanie

IMG 9190 Kopiowanie

IMG 9191 Kopiowanie

IMG 9192 Kopiowanie

IMG 9194 Kopiowanie

IMG 9195 Kopiowanie

IMG 9196 Kopiowanie

IMG 9197 Kopiowanie

IMG 9198 Kopiowanie

IMG 9201 Kopiowanie

IMG 9202 Kopiowanie

IMG 9204 Kopiowanie

IMG 9206 Kopiowanie

IMG 9207 Kopiowanie

IMG 9209 Kopiowanie

IMG 9210 Kopiowanie

IMG 9212 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski