Informujemy, że na terenie gminy Bliżyn dnia 01.11.2023 r.-„Wszystkich Świętych”, zostanie zmieniona organizacja ruchu.

Tymczasowa organizacja ruchu zostaje wprowadzona:

- na ulicy Piaskowej i Kamiennej w miejscowości Bliżyn i dotyczyć będzie wyłączenia z ruchu ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kamiennej do końca ogrodzenia cmentarza,

- na drodze gminnej nr 309016T (relacji Kamionka-Sobótka) oraz drodze gminnej wewnętrznej działka nr 827/1 (relacji Sobótka – Mroczków) w miejscowości Mroczków, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Data wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 31.10.2023 r godz. 16:00.

Data przywrócenia stałej organizacji ruchu: w dniu 01.11.2023 r. po ustaniu wzmożonego ruchu pojazdów i pieszych.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski