01 KopiowanieW niedzielne popołudnie, 22 października 2023 r. Parafia Odrowążek uczciła 45. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Papieża oraz XXIII Dzień Papieski poprzez realizację koncertu: „PAPIEŻ - PRZYJACIEL MŁODZIEŻY”. Koncert przygotowano w formie słowno-muzycznej, połączonej z modlitwą różańcową. Rozważano słowa Karola Wojtyły, które kierował do swoich rodaków, jako Ojciec Święty, podczas pielgrzymek do Polski. W XX w., w ustach Papieża kazania niosły pewne przesłania, aktualne również dziś.

Utwory muzyczne w czasie koncertu wykonały grupy parafialne: Orkiestra Dęta „Perły Wincentego” („Abba Ojcze”, „Barka”, „Czarna Madonna”) oraz Chór Parafialny („Magnifikat – Uwielbiaj”, „Liczę na Ciebie Ojcze”). Swoje umiejętności gry na gitarze zaprezentowali również najmłodsi uczestnicy („Zawitaj Królowo Różańca Świętego”, „Jak paciorki Różańca”).

Koncert został zorganizowany w ramach projektu, pn.: „Świętokrzyskie dla Młodych - Młodzi dla Świętokrzyskiego - wzmacnianie potencjału Parafii Odrowążek i zwiększenie dostępu do informacji młodzieżowej - II etap”, dofinansowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Aneta Smulczyńska

 1 Kopiowanie

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie

7 Kopiowanie

8 Kopiowanie

9 Kopiowanie

10 Kopiowanie

11 Kopiowanie

12 Kopiowanie

13 Kopiowanie

14 Kopiowanie

15 Kopiowanie

17 Kopiowanie

18 Kopiowanie

19 Kopiowanie

21 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski